Pomôcky pre katechétov

Nadpis Príloha
Katechetické inšpirácie na jún
Katechetické inšpirácie na apríl 2024
Katechetické inšpirácie na február
Inšpirácie na slávenie Nedele Božieho slova
Katechetické inšpirácie na január 2023
Katechetické inšpirácie na november
Katechetické inšpirácie na október
Katechetické inšpirácie na september
Inšpirácie na slávenie Nedele Božieho slova
12. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
Katechetické inšpirácie na október
Katechetické inšpirácie na jún
5. veľkonočná nedeľa C - pracovný list pre deti
Tretia pôstna nedeľa roku C - pracovný list pre deti
Druhá pôstna nedeľa roku C - pracovný list pre deti
6. nedeľa v cezročnom období C - pracovný list pre deti
5. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
4. nedeľa v cezročnom období C - pracovný list pre deti
3. nedeľa v cez rok C - pracovný list pre deti
2. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
34. nedeľa - Nedeľa Krista Kráľa - pracovný list pre deti
33. nedeľa v cezročnom období B - pracovný list pre deti
32. nedeľa v cezročnom období B - pracovný list pre deti
31. nedeľa v cezročnom období B - pracovný list pre deti
29. nedeľa v cezročnom období B - pracovný list pre deti
28. nedeľa v cezročnom období B - pracovný list pre deti
Mariánske pútnické miesto Čenstochová
Kvíz o sv. otcovi Františkovi
Katechetické inšpirácie na jún
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
Turíce - pracovný list pre deti
3. Veľkonočná nedeľa B - pracovný list pre deti
Katechetická pomôcka pre rodiny aj učiteľov náboženstva.
Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok B - pracovný list pre deti
4. veľkonočná nedeľa B - pracovné listy pre deti
6. nedeľa cez rok B - videokatechéza k nedeľnému evanjeliu pre rodiny a vyučovanie náboženstva
6. nedeľa cez rok B - pracovný list pre deti
5. nedeľa cez rok B - pracovný list pre deti
Katechetické pomôcky na priblíženie hlavných myšlienok encykliky Fratelli tutti
5. nedeľa cez rok B - videokatechéza k nedeľnému evanjeliu pre rodiny a vyučovanie náboženstva
4. nedeľa cez rok B - pracovný list pre deti
4. nedeľa cez rok B - videokatechéza k nedeľnému evanjeliu pre rodiny a vyučovanie náboženstva
3. nedeľa cez rok B - videokatechéza k nedeľnému evanjeliu pre rodiny a vyučovanie náboženstva
3. nedeľa cez rok B - pracovný list pre deti
2. nedeľa cez rok B - pracovný list pre deti
Krst Krista Pána - videokatechéza k nedeľnému evanjeliu pre rodiny a vyučovanie náboženstva
Kvízy k BO 2021
34. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
34. nedeľa cez rok A - Slávnosť Krista Kráľa - pracovný list pre mládež
33. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
31. nedeľa cez rok A - pracovný list pre mládež
30. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
30. nedeľa cez rok A - pracovný list pre mládež
29. nedeľa cez rok A - pracovný list pre mládež
Laudato si pre deti
Zoslanie Ducha Svätého - interaktívny kvíz
Nanebovstúpenie Pána - interaktívny kvíz
Katechetické a metodické inšpirácie k sviatku Zoslania Ducha Svätého, Turíce
Modlitba sv. ruženca
"Corona-time" - a učenie náboženstva
4. veľkonočná nedeľa A - pracovné listy pre deti
Ježiš náš dobrý Pastier Jn 10 - pracovný list pre rodiny
3. veľkonočná nedeľa A - pracovný list pre deti
2. veľkonočná nedeľa A - pracovný list pre deti
"Po stopách svätých" - relácia pre žiakov základných aj stredných škôl
5. pôstna nedeľa A - pracovný list pre žiakov ZŠ
4. pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti
3. pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti
2. pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti
7. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
6. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
5. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
Krížová cesta manželov
4. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
3. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
Sviatok pozýšenia sv. kríža - pracovný list pre deti
Laudato si pre deti
Cirkev za oponou
Láska, manželstvo, sexualita
Archanjeli
Dobrý pastier - kvíz
Duch Svätý - kvíz
Fatimské zjavenia - kvíz
Milosrdenstvo - kvíz
Nedeľa Krista Kráľa C - pracovný list pre deti
33. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
32. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
Ruženec- pracovný list pre deti
29. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
28. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
27. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
26. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
Sedembolestná Panna Mária - pracovný list pre deti
Božie Telo - pracovné listy pre deti
Turíce a Nanebovstúpenie Pána - pracovné listy pre deti
7. veľkonočná nedeľa C - pracovný list pre deti
3. veľkonočná nedeľa C - pracovný list pre deti
4. veľkonočná nedeľa C - pracovné listy pre deti
Kvetná nedeľa roku C - pracovný list pre deti
Minútka s pápežom Františkom
Krst Krista Pána - pracovný list pre deti
Zjavenie Pána - pracovný list pre deti
Narodenie Pána - pracovný list pre deti
Kto si, Bože? - pre 9. ročník ZŠ NV
Najsvätejšieho srdca Ježišovho - pracovný list pre deti
9. nedeľa cez rok B 2018 - pracovný list pre deti
7. veľkonočná nedeľa B - pracovný list pre deti
5. veľkonočná nedeľa B - pracovný list pre deti
Siedma katechéza P18 - v rámci príprav na stretnutie mládeže v Prešove
Desatoro - pre 2. ročník ZŠ NV
Šiesta katechéza P18 - v rámci príprav na stretnutie mládeže v Prešove
Piata katechéza P18 - v rámci príprav na stretnutie mládeže v Prešove
3. nedeľa cez rok B 2018 - pracovný list pre mládež
2. nedeľa cez rok B 2018 - pracovný list pre mládež
Etika práce a podnikania - 4. ročník Gymnázia
Krst Krista Pána 2018 - pracovný list pre mládež
Krst Krista Pána 2018 - pracovný list pre deti
Zjavenie Pána 2018 - pracovný list pre mládež
Zjavenie Pána 2018 - pracovný list pre deti
Nedeľa Svätej rodiny 2017 - pracovný list pre deti
Štvrtá katechéza P18 - v rámci príprav na stretnutie mládeže v Prešove
Tretia katechéza P18 - v rámci príprav na stretnutie mládeže v Prešove
Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo - 4. ročník ZŠ NV
33. nedeľa cez rok A 2017 - pracovný list pre mládež
Druhá katechéza P18 - v rámci príprav na stretnutie mládeže v Prešove
EXIT 316 pre mladých
29. nedeľa cez rok A 2017 - pracovný list pre deti
Katechézy v rámci príprav na stretnutie mládeže v Prešove P18
Liturgický rok - test na rozvoj čitateľskej gramotnosti
Biblická olympiáda 2017/18 - prezentácie k vybraným knihám
Najsvätejšie srdce Ježišovo - pracovný list pre deti
Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Panna Mária Fatimská - pracovný list pre deti
Pápež František - pracovný list pre deti
6. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
2. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
Vianočná maxiosemsmerovka
Krista Kráľa C 2016 - pracovný list pre deti
33. nedeľa cez rok C 2016 - pracovný list pre deti
32. nedeľa cez rok C 2016 - pracovný list pre deti
31. nedeľa cez rok C 2016 - pracovný list pre deti
30. nedeľa cez rok C 2016 - pracovný list pre deti
29. nedeľa cez rok C 2016 - pracovný list pre deti
Narodenie svätého Jána Krstiteľa - pracovný list pre deti
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - pracovný list pre deti
Deň matiek
Test pre birmovancov
5. pôstna nedeľa C - pracovný list pre deti
SKÚSTE A PRESVEDČTE SA, AKÝ DOBRÝ JE PÁN
Slávnosť Zjavenia Pána a Nedeľa Krstu Pána - pracovný list
Svätý rok milosrdenstva - katechézy o skutkoch milosrdenstva
Svätý rok milosrdenstva - pracovný list č. 1
Liturgické sviatky vo vianočnej oktáve
Zjavenie Pána - osemsmerovka
Inovovaný Štátny vzdelávací program
Taxonómia vzdelávacích cieľov
Náboženská výchova pre žiakov tretieho ročníka so ZP
Farnosť Kláštor pod Znievom ponúka na Advent
Prežívanie nedele
Rešpektovanie dôstojnosti druhého človeka
Vplyv okultných a sektárskych prvkov na výchovu
Slepota srdca
Základné princípy sociálnej náuky Cirkvi
Za čo vďačíme zasväteným osobám
Náš Pán (hudba)
Prenasledovanie kresťanov
Figovník
Hodnota zákona
Ježiš Kristus - prameň živej vody
Kňaz a rehoľník v Božom kráľovstve
Modlitba ruženca
Modlitba žalmov
Pápeži
Práva človeka
Pravidlá pre život - Desatoro
Uzdravenie slepého
V záhrade života
Anjeli ako Božie stvorenia
Cesta k druhým ľuďom - komunikácia. Boh hovorí k Samuelovi
Som jedinečný
Večný život
Aký je Boh
Cesta nádeje
Človek ako neopakovateľné Božie dielo
Kresťanská modlitba
Pozvánka na hostinu
Aká má byť naša modlitba
Verím v Boha
Projekt "Modlitby za školy"
Desatoro
Stretnutia s Bohom
Liturgické predmety
Stvorenie sveta
Blahoslavenstvá
Manuál katechétu
Niektoré overené aktivity na hodinách
Spiatočnícki kňazi

Videá