Katechetické inšpirácie na jún

Z príležitosti mesiaca jún Vám ponúkame inšpirácie na katechézu s deťmi v rodine, vo farnosti, na školské vyučovanie náboženstva a tiež aj katechézy pre dospelých a malé spoločenstvá. 

 

 

 

 

 

 

 

Katechézy pre deti

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Juniáles so svätými

Sv. Bonifác

Sv. Norbert

Sv. Peter a Pavol

Sv. Anton Paduánsky

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

 

 

Katechézy pre dospelých

 

Deň otcov

katechézy o sv. Jozefovi - patrónovi otcov

 

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

katechézy o Eucharistii

 

Katechézy na nedeľu

Sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej B

 

10. nedeľa cez rok B

11. nedeľa cez rok B

12. nedeľa cez rok B

13. nedeľa cez rok B

Katechéza o sv. Petrovi

V škole Pavlovho slova - cyklus katechéz o. arcibiskupa Mons. S. Zvolenského

 

Inšpirácie z iných zdrojov:

https://kc.biskupstvi.cz/namety-svaty-pavel/

https://kc.biskupstvi.cz/namety-eucharistie/

 

 

 

Súvisiace: 

Videá