Pomôcky pre katechétov - Svätí

Nadpis Príloha
sv. Perpetua a Felicita,, mučenice
Sv. Roman - pracovný list pre deti
Sv. Angela Merici - pracovný list, kvíz, omaľovánky, prezentácia
Sv. Jozef - interaktívny kvíz
Sv. Jozef
Sv. Martin - kvíz
Sv. Juraj - pracovný list pre deti
Svätí - ochrancovia pred epidémiami - pracovný list
Bl. Vladislav - pracovný list pre deti
Sv. Matúš - pracovný list pre deti
Sv. traja košickí mučeníci - pracovný list pre deti
Nebeskí patróni - kvíz
Sv. Ján XXIII. a sv. Ján Pavol II. - pracovný list pre deti
Svätý Martin - pracovný list pre deti
Svätá Alžbeta Uhorská - pracovný list pre deti
Spomienka na všetkých verných zosnulých - pracovný list pre deti
Sviatok všetkých svätých - pracovný list pre deti
Sv. Norbert - pracovný list pre deti
Sv. Justín - pracovný list pre deti
Juniáles so svätými - pracovný list pre deti
Sv. Rita - pracovný list pre deti
Bl. Imelda Lambertini – patrónka prvoprijímajúcich detí
Sv. Richard - pracovný list pre deti
Sv. Hugo - pracovný list pre deti
Sv. Konrad z Piacenzy - pracovný list pre deti
Sv. Koleta - pracovný list pre deti
Sv. Školastika - pracovný list pre deti
Sv. Veronika - pracovný list pre deti
Sv. Bakhita - pracovný list pre deti
Sv. Blažej - pracovný list pre deti
Sv. Agáta - pracovný list pre deti
Sv. Vincent, diakon - pracovný list pre deti
Sv. Tomáš Akvinský - pracovný list pre deti
Sv. Agnesa - pracovný list pre deti
Sv. František Saleský - pracovný list pre deti
Obrátenie sv. Pavla - pracovný list pre deti
sv. Ján Bosco - pracovný list pre deti
Sv. Mikuláš - pracovný list pre deti
Sv. Lucia
Sv. Katarína Alexandrijská - pracovný list pre deti
Bl. Anna Kolesárová - pracovný list pre deti
Sv. Alžbeta Uhorská - pracovný list pre deti
Sv. Ondrej - pracovný list pre deti
Sv. Martin - pracovný list pre deti
Sv. Oscar Romero, biskup a mučeník - pracovný list pre deti
Sv. Vincent de Paul, kňaz - pracovný list pre deti
Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli - pracovný list pre deti
Sv. Hildegarda - pracovný list pre deti
Sv. Barnabáš - pracovný list pre deti
Sv. Bonifác - pracovný list pre deti
Sv. Marek - pracovný list pre deti
Sv. Patrik - pracovný list pre deti
Sv. Františka Rímska - pracovný list pre deti
Sv. Roman
Sv. František Saleský - pracovný list pre deti
Svätý Ján Bosco - pracovný list pre deti
Sv. Jana z Arku - pracovný list pre deti
Sv. Marta
Sv. Terézia Avilská
Kalendárium svätých
sv. Šimon a Júda, apoštoli
sv. Ján Pavol II.
sv. Klára, panna
Sv. Školastika, panna
sv. Tomáš, apoštol
sv. Dominik, kňaz / Modlitba posvätného ruženca
Bl. Titus Zeman, mučeník
Sv. Kozma a Damián, mučeníci
Bl. Vladislav z Gielňova, kňaz
Svätý páter Pio z Pietrelciny
Sv. Michal, archanjel - pracovný list pre deti
Svätci - brožúra
Sedembolestná Panna Mária
Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie
Sv. Ján Didak (Juan Diego)
Sv. Katarína (Kateri) Tekakwitha, panna
Sv. Ľudovít (Louis) a Zélia Martinovci, manželia
Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník
Sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník
Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci (Ugandskí mučeníci)
Sv. Damiián De Veuster, kňaz
Sv. Anton, pustovník
Sv. Jakub, apoštol
Sv. Benedikt, opát, patrón Európy
sv. Cyril a sv. Metod, slovanskí vierozvestovia
Sv. Alojz - pracovný list pre deti
Sv. Anton Paduánsky - pracovný list pre deti
Juniáles so svätými - pracovný list pre deti
Sv. Filip Neri - pracovný list pre deti
Bl. Imelda Lambertini, - pracovný list pre deti
Sv. Ján Nepomucký - pracovný list pre deti
Sv. Filip a Jakub - pracovný list pre deti
Sv. Florián - pracovný list pre deti
Sv. Katarína Sienská - pracovný list pre deti
sv. Valentín z Terni - pracovný list pre deti
sv. Jozefína Bakhita, panna - pracovný list pre deti
Sv. Agnesa Rímska - pracovný list pre deti
Svätá Lucia - pracovný list pre deti
Nepoškvrnené počatie Panny Márie - pracovný list pre deti
Svätý Mikuláš - pracovný list pre deti
Svätá Barbora - pracovný list pre deti
Sv. František Xaverský - pracovný list pre deti
Sv. Katarína Alexandrijská - pracovný list pre deti
Sv. Cecília - pracovný list pre deti
Sv. Ondrej, apoštol - pracovný list pre deti
Všetkých verných zosnulých - pracovný list pre deti
Všetkých svätých - pracovný list pre deti
Sv. Martin de Porres - pracovný list pre deti
Sv. Martin z Tours - pracovný list pre deti
Sv. Alžbeta Uhorská - pracovný list pre deti
Panna Mária Trnavská - pracovný list pre deti
Sv. Ján XXIII. a Sv. Ján Pavol II. - pracovný list pre deti
Sv. Faustína - pracovný list pre deti
Sv. Hieronym - pracovný list pre deti
Sv. František z Assisi - pracovný list pre deti
Sv. Terézia z Kalkaty - pracovný list
Svätý Augustín a svätá Monika - pracovný list pre deti
Svätá Helena - pracovný list pre deti
Sv. Peter a Pavol - pracovný list pre deti
Panna Mária Kráľovná mája
Dominik Sávio - pracovný list pre deti
Mária Pomocnica kresťanov - pracovný list pre deti
Svätý Jozef robotník - pracovný list pre deti
Svätý Krištof - pracovný list
Svätý Juraj - pracovný list
Svätý Jozef - pracovný list pre deti
Svätá Terézia z Lisieux
Sedembolestná Panna Mária
Celebrity alebo svätci?
Patróni Európy

Videá