Katechetické inšpirácie na január 2023

Ponúkame Vám katechetické pomôcky k januárovým svätcom a na nedeľnú katechézu. Vhodné pre katechézu s deťmi v rodine, katechézu vo farnosti, aj na školské vyučovanie náboženstva.

 

Katechézy pre deti:

Sv, Angela Merici - pracovný list, kvíz, omaľovánky, prezentácia

Sv. Tomáš Akvinský - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv, Agnesa, panna a mučenica - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. František Saleský - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Obrátenie sv. Pavla - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Ján Bosco - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Vincent, diakon a mučeník - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Anton, opát, pustovník - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

 

Katechézy na nedeľu pre dospelých

Krst Krista Pána

2. nedeľa B

3. nedeľa B

4. nedeľa B

5. nedeľa B

 

Katechézy na nedeľu pre deti:

Zjavenie Pána

Krst Krista Pána videokatechéza

2. Nedeľa B

3. nedeľa B

3. nedeľa B videokatechéza

4. nedeľa B

4. nedeľa B videokatechéza

5. nedeľa B

5. nedeľa B videokatechéza

Súvisiace: 

Videá