Katechetické inšpirácie na september

sviatok Sedembolestnej Panny Márie, pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

sv. Vincent de Paul, pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli , pracovný listsr. Faustíny Zaťkovej, FDC

 Hildegarda z Bingenu, opátka a mystička, pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

sv. Kozma a damián, mučeníci, pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

sv. traja košickí mučeníci, pracovný list pre deti sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

sv. páter Pio z Pietrelčiny, pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

sv. Michal, archanjel, pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

sv. Hieronym, pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

sv. Matka Tereza, pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

bl. Vladislav, pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

sv. Matúš, pracovný list pre deti sr. Faustínt Zaťkovej, FDC

Sviatok Povýšenia sv. kríža, pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

sv. Matka Tereza, prezentácia

svätosť, prezentácia

Súvisiace: