EXIT 316 pre mladých

 

Krátke TV relácie môžu poslúžiť ako vhodný metodický materiál na vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy, na stretnutia mladých vo farnostiach, príp. môžu byť vhodnou inšpiráciou pre rodinnú katechézu.

Relácia EXIT 316 je publicisticko-vzdelávací cyklus televíznych/internetových relácií zameraných na mladú generáciu. Predstavuje životné hodnoty a základné etické princípy kresťanskej viery relevantným spôsobom. Každý diel sa zaoberá témami, ktoré sa bytostne dotýkajú mladých ľudí (Láska, Konflikt, Odpustenie, Strach, Sex, Odsudzovanie, Odvaha, Imidž, ...) a tiež obsahuje videoklip známej skupiny so slovenským prekladom, anketu, pravdivý osobný príbeh kresťana a komentár známej slovenskej osobnosti. Na záver relácia ponúka východisko – „EXIT”.

 

Relácia EXIT 316 ponúka nasledovné témy:

Iná dimenzia

Láska

Priateľstvo

Konflikt

Odpustenie

Image

Sklamanie

Strach

Odvaha

Závislosť

Sex

Pravda a lož

Hnev

Viera

Temnota

Úspech

Zmysel života

Povzbudenie

Modlitba

Rodičia

Odsudzovanie

Samota

Vina

Bolesť

Život pre druhých

Smrť

Dôvera

Podvod

Rozvod

Reakcie

Zlyhanie

Konzum

Zlomené srdce

Chlapci a dievčatá

Ilúzie

Zlozvyky

Stres

Predsudky

Proti prúdu

Radosť

Pochybnosti

Nádej

Milosť

Videá