Katechetické inšpirácie na jún

Z príležitosti mesiaca jún Vám ponúkame inšpirácie na katechézu s deťmi v rodine, vo farnosti, na školské vyučovanie náboženstva a tiež aj katechézy pre dospelých a malé spoločenstvá. Katechézy pre deti pripravila sr. Faustína Zaťková, FDC. Viac katechéz si môžete nájsť na www.katecheza.marianky.sk 

 

Corpus Christi

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Nasvätejšie srdce Ježišovo

Juniáles so svätými

Sv. Bonifác

Sv. Norbert

Sv. Peter a Pavol

Sv. Anton Paduánsky

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

 

Katechéza pre dospelých a malé spoločenstvá

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Slávnosť Najsvätejšej Trojice 

12. nedeľa cez rok C

13. nedeľa cez rok C

 

 

Obrázok www.pixabay.com 

Súvisiace: 

Videá