Minútka s pápežom Františkom

Dávame do pozornosti minútkové videá pápeža Františka, vhodné pre všetky vekové kategórie ľudí, môžu poslúžiť aj ako pomôcky pre katechétov a učiteľov náboženstva.

Videá pripravila televízia Lux.

Ako budovať lepšie vzťahy v rodine

Sme hodni vždy celého Božieho milosrdenstva

Aké skutky milosrdenstva môžeme robiť

Ste pripravení na manželstvo?

Ako mať pekné vzťahy v rodine

Modlitba

Panna Mária - naša matka

Čo je láska

Videá