Katechetické a metodické inšpirácie k sviatku Zoslania Ducha Svätého, Turíce

Z príležitosti sviatku Turíc sme pre Vás pripravili pestrú ponuku katechéz aj metodických listov pre katechézu v rodine, vo farnosti aj na školské vyučovanie náboženstva.

 

 

 

 

 

 

 

KATECHÉZY PRE DETI A RODINY

Turíce, interaktívny kvíz (pripravil M. Majzel)

Duch Svätý, prezentácia

Turíce a Nanebovstúpenie (pripravila sr. Faustína Zaťková, FDC)

Katechéza Zoslanie Ducha Svätého (pripravila sr. Faustína Zaťková, FDC)

Katechéza Turíčny príbeh, prekatechézu detí vo farnosti (pripravila sr. Faustína Zaťková, FDC)

Katechéza Duch Svätý, Duch lásky (DKÚ Spiš)

Turíčna katechéza pre rodiny

Symboly Ducha Svätého  - v prílohe

Turíce, omaľovánky pre menších - v prílohe

Turíce – práca s evanjeliom vo viacerých jazykoch –príloha

Liturgia domácej Cirkvi na Turíčnu nedeľu

 

KATECHÉZY PRE MLADÝCH

Duch Svätý, metodický list 

Birmovka a Duch Svätýmetodický list 

Dary Ducha Svätéhometodický list 

Dary Ducha Svätého, pre birmovancov (pripravila sr. Faustína Zaťková, FDC)

Duch Svätý

 

KATECHÉZY PRE DOSPELÝCH

Katechézy sv. Jána Pavla II. o Duchu Svätom, vhodné pre katechézu dospelých 

Katechéza k nedeľnému evanjeliu

 

Súvisiace: 

Videá