Katechetické inšpirácie na október

Z príležitosti mesiaca október Vám ponúkame pomôcky na katechézu s deťmi v rodine, vo farnosti aj na školské vyučovanie náboženstva.

Október, mesiac sv. ruženca 

Katechézy O Panne Márii 

Katechéza Pšeničné zrnko ( inšpirovaná KDP)

Misijná nedeľa

Milión detí sa modlí ruženec

 

 

Katechézy o svätcoch v mesiaci október

Sv. František z Assisi

 Sv. František z Assisi

Sv. Faustína Kovalská

Sv. Terézia Avilská

Sv. Šimon a Júda

Sv. Terézia z Lisieux 

Sv. Ján XXIII. a sv. Ján Pavol II.

Anjeli, ako Božie stvorenia  

Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli 

Sv. Ján Pavol II

Modlitba sv. ruženca - sv. Dominik, kňaz 

Sv. Michal, archajel 

 

Nedeľné katechézy pre deti z iných zdrojov     

27. nedeľa cez rok A     katechéza pre deti -  český portál pre deti

                                       kanán.cz -  český portál pre deti

 

28. nedeľa cezrok A      katechéza pre deti - český portál pre deti

                                      kanán.cz - český portál pre deti

 

29. nedeľa cez rok A     katechéza pre deti - český portál pre deti 

                                      kanán.cz  - český portál pre deti 

30. nedeľa cez rok A    katechéza pre deti - český portál pre deti

                                       kanán.cz - český portál pre deti

 

 

 

 

Súvisiace: 

Videá