Siedma katechéza P18 - v rámci príprav na stretnutie mládeže v Prešove

Ponúkame vám siedmu katechézu z deviatich katechéz v duchu témy "Odvážny rok". Témou  siedmej katechézy je ODVAHA OTVORIŤ OČI A UVIDIEŤ zmŕtvychvstalého Pána za všetkým, čo nás v živote stretne...  Autorom katechéz je Rada pre mládež a univerzity KBS. Katechézy sú vhodné nielen pre mladých, ale aj kňazov vo farnostiach, katechétov a učiteľov náboženstva. 

 

 

Katechézy sú pozvaním do systematického procesu prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Prešove P18 a na celosvetové stretnutie mládeže SDM v Paname. V rámci deviatich mesiacov budú katechézy zamerané na rôzne odtiene odvahy, prostredníctvom deviatich postáv z evanjelia podľa apoštola Jána, ktoré súvisia s vodou a s odvahou. 

Pre vysvetlenie skratky O2H - ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H, resp. „o-dva-ha“. Odvážny rok teda spája odvahu so symbolikou vody. Niektorí biblisti nazývajú Jánovo evanjelium aj evanjeliom vody, ktorou je Kristus. 

Katechézy sú vhodné nielen pre mladých, ale aj kňazov vo farnostiach, katechétov a učiteľov náboženstva. Témy budeme postupne uverejňovať. Viac informácií sa dozviete na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk

Videá