Etika práce a podnikania - 4. ročník Gymnázia

V prílohe nájdete metodickú pomôcku na hodinu Náboženstva pre 4. ročník Gymnázia.

Etika práce a podnikania

Spracovala: 

MGR. LUCIA BELANSKÁ

Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky

Videá