Kontakt

ADRESA:
Rímskokatolícka cirkev     
Bratislavská arcidiecéza
Diecézny katechetický úrad
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1

 

tel: 02 572 00 653
e-mail: dku@abuba.sk

 

Web: www.dku.abuba.sk

FB: Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy

 

RIADITEĽ:

Mgr. Andrej Šottník

email: riaditeldku@ba.ecclesia.sk                                       

 

TAJOMNÍK:

RNDr. Mgr. Imrich Bogár 

mobil: 0903/982 979
email: 
ibogar@abuba.sk

METODIČKY:

Mgr. Andrea Lengyelová

metodik pre školské vyučovanie náboženstva
tel: 02 572 00 653
mobil: 0903/982 184
mail: alengyelova@abuba.sk

 

Mgr. Martina Šipošová

metodik pre katechézu vo farnosti
tel: 02 572 00 653
mobil: 0903/982 542
mail: msiposova@abuba.sk