Kontakt

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Arcidiecézny katechetický úrad
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1

E-mail: dku@abuba.sk
Tel: +421 257 200 653

Web: dku.abuba.sk
FB: Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy

 

Mgr. Andrej Šottník

riaditeľ
 
 
 

RNDr. Mgr. Imrich Bogár

tajomník
 
0903 982 979
 

Mgr. Andrea Lengyelová

metodik pre školské vyučovanie náboženstva
 
 
 
02 572 00 653
0903 982 184
 

Mgr. Martina Šipošová

metodik pre katechézu vo farnosti,
lektor Výchovy k manželstvu
a rodičovstvu
a sexuálnej výchovy
 
02 572 00 653
0903 982 542
 

Mgr. Lenka Bene, MBA

metodik pre Katechézy
Dobrého pastiera
 
 
 
02 572 00 653
0907 645 173
 

Mgr. Ľubica Nogová

lektor Výchovy k manželstvu
a rodičovstvu
a sexuálnej výchovy
 
 
 
 

Videá