Kontakt

POŠTOVÁ ADRESA:
Špitálska 7
814 92 Bratislava

 

ADRESA SÍDLA:
Prepoštská 319/12
811 01 Bratislava

tel: 0903/982 184
email
: dku.bratislava@gmail.com

RIADITEĽ:

Mons. Mgr. Jozef Adamkovič

email: jozefadamkovic@gmail.com                                                   

TAJOMNÍK:

RNDr. Mgr. Imrich Bogár 

tel: 0903/982 979
email: emericus1@gmail.com

METODIČKY:

Mgr. Andrea Lengyelová

metodik pre školské vyučovanie náboženstva
tel: 0903/982 184
mail: alengyelova@abuba.sk

Mgr. Martina Šipošová

metodik pre katechézu vo farnosti
tel: 0903/668 033
mail: msiposova@abuba.sk

Zobraziť väčšiu mapu