Kontakt

POŠTOVÁ ADRESA:
 Rímskokatolícka cirkev                                 Bratislavská arcidiecéza

Špitálska 7
814 92 Bratislava 1

 

ADRESA SÍDLA:
Prepoštská 319/12
811 01 Bratislava

tel: 0903/982 184
email
: dku@abuba.sk

 

 

RIADITEĽ:

Mons. Mgr. Jozef Adamkovič

email: jadamkovic@abuba.sk                                                   

TAJOMNÍK:

RNDr. Mgr. Imrich Bogár 

tel: 0903/982 979
email: 
ibogar@abuba.sk

METODIČKY:

Mgr. Andrea Lengyelová

metodik pre školské vyučovanie náboženstva
tel: 0903/982 184
mail: alengyelova@abuba.sk

Mgr. Martina Šipošová

metodik pre katechézu vo farnosti
tel: 0903/982542
mail: msiposova@abuba.sk

Mgr. Katarína Kostyálová

metodik pre katechézu detí predškolského a mladšieho školského veku a KDP

mail: katarina.kostyalova@gmail.com

 

 

Zobraziť väčšiu mapu