Kontakt

ADRESA:
 Rímskokatolícka cirkev                                 Bratislavská arcidiecéza

Špitálska 7
814 92 Bratislava 1

 

Tel: 0903/982 184
E-mail
: dku@abuba.sk

 

Web: www.dku.abuba.sk

FB: Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy

 

 

RIADITEĽ:

Mons. Mgr. Jozef Adamkovič

email: jadamkovic@abuba.sk                                                   

TAJOMNÍK:

RNDr. Mgr. Imrich Bogár 

tel: 0903/982 979
email: 
ibogar@abuba.sk

METODIČKY:

Mgr. Andrea Lengyelová

metodik pre školské vyučovanie náboženstva
tel: 0903/982 184
mail: alengyelova@abuba.sk

Mgr. Martina Šipošová

metodik pre katechézu vo farnosti
tel: 0903/982 542
mail: msiposova@abuba.sk

Zobraziť väčšiu mapu