Cesta k druhým ľuďom - komunikácia. Boh hovorí k Samuelovi