Farnosť Kláštor pod Znievom ponúka na Advent

Ponuka pre duchovné vedenie detí v období Adventu.

Ponúkame Vám plagát: ČO SA STALO V BETLEHEME?

Cieľovou skupinou sú deti mladšieho školského veku a pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie.

Plagát obsahuje úlohy pre deti a DARČEK PRE JEŽIŠKA.

Cena za jeden kus 0,65 € + poštovné

Objednať si môžete na: klastor.pod.znievom@fara.sk

Videá