Katechéza

 

 


Katechéza je organizované a systematické podávanie kresťanského učenia v spoločenstve, do ktorého má vovádzať a v ňom sa aj vykonávať. Katechéza je procesom výchovy viery. Vychádza z apoštolskej kerygmy, ktorú primerane vysvetľuje a vykladá tým, ktorí už veria a chcú sa prehĺbiť vo viere. Vzorom katechézy je krstný katechumenát.

Cieľom katechézy je uviesť do spoločenstva s Ježišom Kristom a je vyjadrený vo vyznaní viery. Katechéza sa uskutočňuje v procese vzájomnej komunikácie, v ktorom je ohlasovaná radostná zvesť a tá si vyžaduje vieru, spoločenstvo a slobodnú odpoveď. 

Koncepcia katechizácie na Slovensku

Katechéza a školské vyučovanie náboženstva - rozdiely a komplementarita. (Mons. J. Adamkovič)

 

 

Videá