Katechetické inšpirácie na október

Z príležitosti mesiaca október Vám ponúkame pomôcky na katechézu s deťmi v rodine, vo farnosti aj na školské vyučovanie náboženstva.

Október, mesiac sv. ruženca - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

                                                      Katechézy O Panne Márii 

27. nedeľa cez rok C pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

                                       katechéza pre deti -  český portál pre deti

                                       kanán.cz -  český portál pre deti

28. nedeľa cez rok C pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

                                       katechéza pre deti - český portál pre deti

                                       kanán.cz - český portál pre deti

29. nedeľa cez rok C pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

                                       katechéza pre deti - český portál pre deti 

                                       kanán.cz  - český portál pre deti 

30. nedeľa cez rok C - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

                                       katechéza pre deti - český portál pre deti

                                       kanán.cz - český portál pre deti

31. nedeľa cez rok C pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

                                       katechéza pre deti - český portál pre deti

                                       kanán.cz - český portál pre deti

 

Katechézy o svätcoch v mesiaci október

Sv. František z Assisi - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

 Sv. František z Assisi

Sv. Faustína Kovalskápracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Terézia Avilská - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Šimon a Júda - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Terézia z Lisieux - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Ján XXIII. a sv. Ján Pavol II.- pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Anjeli, ako Božie stvorenia - pre 2. stupeň ZŠ 

Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Ján Pavol II. - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Modlitba sv. ruženca - sv. Dominik, kňaz - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Michal, archajel - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Detský Youtube kanál - reláciu GU100

Katechéza Pšeničné zrnko ( inšpirovaná KDP)

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace: 

Videá