Katechetické inšpirácie na október

Z príležitosti mesiaca október Vám ponúkame pomôcky na katechézu s deťmi v rodine, vo farnosti aj na školské vyučovanie náboženstva.

Október, mesiac sv. ruženca

29. nedeľa cez rok A  pre deti - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

29. nedeľa cez rok A pre mládež - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

30. nedeľa cez rok A pre deti - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

30. nedeľa cez rok A pre mládež - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. František z Assisipracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Faustína Kovalskápracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Terézia Avilská - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Šimon a Júda - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Terézia z Lisieux - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Ján XXIII. a sv. Ján Pavol II.- pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Anjeli, ako Božie stvorenia - pre 2. stupeň ZŠ 

Súvisiace: