Inšpirácie na slávenie Nedele Božieho slova

Počúvané a slávené Božie slovo živí a vnútorne posilňuje. (EG 174)

Ponúkame Vám niekoľko inšpirácií k prehĺbeniu vzťahu k Božiemu slovu:

Nedeľa Božieho slova pozýva uskutočniť domácu liturgiu prejavenia úcty k Biblii, tiež pozýva na kontinuálne čítanie Svätého písma a iné formačné stretnutia (bod 9), ktoré môžu prebiehať v rodinách aj za pomoci kňazov. Upriamuje pozornosť  na dodržiavanie poriadku omšových čítaní (bod 2), máme tiež venovať náležitú pozornosť osobám, ktoré prednášajú Božie slovo (bod 3, 4, 6), ako aj miestu ohlasovania, ambóne a liturgickým knihám (bod 7, 8). Vyplýva to z Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020). (Prevzaté z www.kbd.sk) O význame Nedele Božieho Slova si môžete prečítať TU.

 

Inšpirácie k prehĺbeniu vzťahu k Božiemu slovu:

Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii

Metódy práce s Božím slovom

Zopár užitočných rád, ako čítať Sväté písmo

Ako prečítať Sväté písmo za rok

Mobilná aplikácia Svätého písma

Mobilná aplikácia Svätého písma pre deti

Biblické katechézy

Verbum domini - O Božom slove v živote a poslaní Cirkvi 

Biblické katechézy k nedeľným evanjeliám pre deti aj dospelých 

Biblické katechézy o. arcibiskupa Mons. S. Zvolenského

Sväté písmo v Liturgii hodín - mobilná aplikácia

ďalšie inšpirácie môžete nájsť na stránke Katolíckeho biblického diela

Súvisiace: 

Videá