Zoslanie Ducha Svätého - interaktívny kvíz

Zoslanie Ducha Svätého B Jn 20, 19-23 - interaktívny kvíz (autor:ThLic. Marián Majzel, PhD.)

 

 

Súvisiace: 
Liturgický rok: 

Videá