SKÚSTE A PRESVEDČTE SA, AKÝ DOBRÝ JE PÁN

SKÚSTE A PRESVEDČTE SA, AKÝ DOBRÝ JE PÁN

Rozprávajme deťom z Biblie a odovzdávajme im vieru

(ISBN978-80-971864-0-1)

Autori: manželia Rado a Jarka Kuzmiakovci

Recenzie:  cenzori Prešovského arcibiskupstva     

Doc. ThDr. Peter Vansač, PhD. (teológ),

ICLic. Jozef Zorvan (biblista),

ThDr. PaeDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD. (exorcista)

- 202 strán, formát A5

- farebné ilustrácie - kresby detí v texte

- vysvetľuje udalosti v Biblii cez starobylé midraše – podobenstvá (vyše 80).

  Vhodná ako:

praktická biblická pomôcka do rodiny

- pri príprave detí na prvé sv. prijímanie

pre staršie deti – birmovancov

- pre dospelých, katechétov

Cena:  7 eur/kus + poštovné 0,90 cent (pri väčšom množstve poštovné zdarma)

BONUS: Pri knihe je darček - maľovanka (22 strán)

Maľovanky je možné objednať aj samostatne.

Info a kontakt: amoskupina@gmail.commobil: 0911 811 223

Faktúru zasielame s knihou (nie sme platcami DPH).

Kolektív AMoS o.z., IČO 42341477

Videá