Pomôcky pre katechétov

Nadpis Príloha
Advent 2022
Pšeničné zrnko (inšpirované KDP)
12. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
5. veľkonočná nedeľa C - pracovný list pre deti
Piata pôstna nedeľa roku C - pracovný list pre deti
Štvrtá pôstna nedeľa roku C - pracovný list pre deti
Tretia pôstna nedeľa roku C - pracovný list pre deti
6. nedeľa v cezročnom období C - pracovný list pre deti
5. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
4. nedeľa v cezročnom období C - pracovný list pre deti
3. nedeľa v cez rok C - pracovný list pre deti
2. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
4. adventná nedeľa C - pracovný list pre deti
3. adventná nedeľa C - pracovný list pre deti
2. adventná nedeľa C - pracovný list pre deti
1. adventná nedeľa C - pracovný list pre deti
34. nedeľa - Nedeľa Krista Kráľa - pracovný list pre deti
33. nedeľa v cezročnom období B - pracovný list pre deti
32. nedeľa v cezročnom období B - pracovný list pre deti
31. nedeľa v cezročnom období B - pracovný list pre deti
29. nedeľa v cezročnom období B - pracovný list pre deti
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
3. Veľkonočná nedeľa B - pracovný list pre deti
Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok B - pracovný list pre deti
Veľkonočná nedeľa - pracovný list pre deti
Katechézy na Veľkonočné Trojdnie
Kvetná nedeľa B - pracovný list pre deti
Veľký týždeň - pracovný list pre deti
Zelený štvrtok - pracovný list pre deti
Veľký piatok - pracovný list
5. pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti
4. veľkonočná nedeľa B - pracovné listy pre deti
4. pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti
3. pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti aj pre mladých
2. pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti aj pre mladých
sv. Perpetua a Felicita,, mučenice
Sv. Roman - pracovný list pre deti
1. pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti
6. nedeľa cez rok B - pracovný list pre deti
5. nedeľa cez rok B - pracovný list pre deti
5. nedeľa cez rok B - videokatechéza k nedeľnému evanjeliu pre rodiny a vyučovanie náboženstva
Sv. Angela Merici - pracovný list, kvíz, omaľovánky, prezentácia
4. nedeľa cez rok B - pracovný list pre deti
4. nedeľa cez rok B - videokatechéza k nedeľnému evanjeliu pre rodiny a vyučovanie náboženstva
3. nedeľa cez rok B - videokatechéza k nedeľnému evanjeliu pre rodiny a vyučovanie náboženstva
3. nedeľa cez rok B - pracovný list pre deti
2. nedeľa cez rok B - pracovný list pre deti
Krst Krista Pána - videokatechéza k nedeľnému evanjeliu pre rodiny a vyučovanie náboženstva
Sv. Jozef - interaktívny kvíz
Kvíz k 1. sv. prijímaniu
Sv. Jozef
Krížová cesta pre deti 1 - omaľovánky
Krížová cesta pre deti 2 - omaľovánky
Svätý Mikuláš - kvíz
1. adventná nedeľa B - pracovný list pre mládež
1. adventná nedeľa B - pracovný list pre deti
34. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
34. nedeľa cez rok A - Slávnosť Krista Kráľa - pracovný list pre mládež
33. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
Sv. Martin - kvíz
Pomôcky k príprave BO 2020/2021
31. nedeľa cez rok A - pracovný list pre mládež
30. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
30. nedeľa cez rok A - pracovný list pre mládež
29. nedeľa cez rok A - pracovný list pre mládež
Zoslanie Ducha Svätého - interaktívny kvíz
4. veľkonočná nedeľa A - pracovné listy pre deti
Ježiš náš dobrý Pastier Jn 10 - pracovný list pre rodiny
Sv. Juraj - pracovný list pre deti
3. veľkonočná nedeľa A - pracovný list pre deti
2. veľkonočná nedeľa A - pracovný list pre deti
Veľká noc - pracovné listy pre deti
Veľkonočný príbeh
Svätí - ochrancovia pred epidémiami - pracovný list
Exodus s deťmi - cestou do Jeruzalema
Pre prvoprijímajúce deti - 5. pôstna nedeľa A Vzkriesenie Lazára
5. pôstna nedeľa A - pracovný list pre žiakov ZŠ
4. pôstna nedeľa A - pracovné listy pre deti
4. pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti
3. pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti
2. pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti
1. pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti
Pôstne inšpirácie 2021
7. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
6. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
5. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
Krížová cesta pre deti
Krížová cesta rodín
Krížová cesta učiteľov
4. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
3. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
Pôst - kvíz
Podobenstvo o vinohradníkoch vo vinici
Bl. Vladislav - pracovný list pre deti
Ježiš a Lazár - kvíz
Sv. Matúš - pracovný list pre deti
Emauzskí učeníci - kvíz
Sv. traja košickí mučeníci - pracovný list pre deti
Nanebovstúpenie Pána - kvíz
Nebeskí patróni - kvíz
Sväté písmo - kvíz
1. adventná nedeľa B - katechéza v rodine
Sv. Ján XXIII. a sv. Ján Pavol II. - pracovný list pre deti
Advent pre ročníky 1. stupňa
Nedeľa Krista Kráľa C - pracovný list pre deti
33. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
Svätá Alžbeta Uhorská - pracovný list pre deti
32. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
Svätý Martin - pracovný list pre deti
Sviatok všetkých svätých - pracovný list pre deti
Spomienka na všetkých verných zosnulých - pracovný list pre deti
29. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
Osemsmerovky Knihy Svätého písma pre deti
28. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
27. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
26. nedeľa cez rok C - pracovný list pre deti
Božie Telo - pracovné listy pre deti
Dary Ducha Svätého
Sv. Norbert - pracovný list pre deti
Turíce a Nanebovstúpenie Pána - pracovné listy pre deti
Sv. Justín - pracovný list pre deti
Juniáles so svätými - pracovný list pre deti
Sv. Rita - pracovný list pre deti
Bl. Imelda Lambertini – patrónka prvoprijímajúcich detí
7. veľkonočná nedeľa C - pracovný list pre deti
3. veľkonočná nedeľa C - pracovný list pre deti
4. veľkonočná nedeľa C - pracovné listy pre deti
Sv. Richard - pracovný list pre deti
Sv. Hugo - pracovný list pre deti
Popolcová streda - pracovný list pre deti
Ježišove podobenstvá - pracovné listy pre deti
Sv. Konrad z Piacenzy - pracovný list pre deti
Desať egypstkých rán - omaľovanka
Stvorenie sveta - omaľovanka
Sv. Koleta - pracovný list pre deti
Sv. Školastika - pracovný list pre deti
Sv. Bakhita - pracovný list pre deti
Sv. Blažej - pracovný list pre deti
Sv. Agáta - pracovný list pre deti
Sv. Veronika - pracovný list pre deti
4. adventná nedeľa A
3. adventná nedeľa A
2. adventná nedeľa A
Sv. Tomáš Akvinský - pracovný list pre deti
Sv. Agnesa - pracovný list pre deti
Sv. František Saleský - pracovný list pre deti
Obrátenie sv. Pavla - pracovný list pre deti
sv. Ján Bosco - pracovný list pre deti
Sv. Vincent, diakon - pracovný list pre deti
1. adventná nedeľa A
Krst Krista Pána - pracovný list pre deti
Zjavenie Pána - pracovný list pre deti
Narodenie Pána - pracovný list pre deti
Advent - pracovný list pre deti
Advent - pracovný list pre deti
Nepoškvrnené počatie Panny Márie - pracovný list pre deti
Sv. Mikuláš - pracovný list pre deti
Sv. Lucia
Sv. Katarína Alexandrijská - pracovný list pre deti
Bl. Anna Kolesárová - pracovný list pre deti
Sv. Alžbeta Uhorská - pracovný list pre deti
Sv. Ondrej - pracovný list pre deti
Sv. Martin - pracovný list pre deti
Sv. Oscar Romero, biskup a mučeník - pracovný list pre deti
Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli - pracovný list pre deti
Sv. Vincent de Paul, kňaz - pracovný list pre deti
Pomôcky k príprave BO 2018/2019
Sv. Hildegarda - pracovný list pre deti
Sv. Barnabáš - pracovný list pre deti
Sv. Bonifác - pracovný list pre deti
9. nedeľa cez rok B 2018 - pracovný list pre deti
Nanebovstúpenie Pána - pracovný list pre deti
7. veľkonočná nedeľa B - pracovný list pre deti
5. veľkonočná nedeľa B - pracovný list pre deti
Sv. Marek - pracovný list pre deti
Sv. Patrik - pracovný list pre deti
Sv. Františka Rímska - pracovný list pre deti
Sv. Roman
Genezis - Život Abraháma
Sv. Veronika
Sv. Dávid
Sv. František Saleský - pracovný list pre deti
Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
3. nedeľa cez rok B 2018 - pracovný list pre mládež
Jakub a Ezau
2. nedeľa cez rok B 2018 - pracovný list pre mládež
Svätý Ján Bosco - pracovný list pre deti
Krst Krista Pána 2018 - pracovný list pre mládež
Krst Krista Pána 2018 - pracovný list pre deti
Zjavenie Pána 2018 - pracovný list pre mládež
Zjavenie Pána 2018 - pracovný list pre deti
Nedeľa Svätej rodiny 2017 - pracovný list pre deti
4. adventná nedeľa B - pracovný list pre deti
3. adventná nedeľa B - pracovný list pre mládež
3. adventná nedeľa B - pracovný list pre deti
Dejiny Izáka a jeho synov
Evanjelium podľa Marka 1.
Evanjelium podľa Marka 2.
Kniha Genezis - Prechody
Život Krista 2
Život Krista 3
Jozef 7
Jakub 6
2. adventná nedeľa B - pracovný list pre mládež
2. adventná nedeľa B - pracovný list pre deti
Život Abraháma 3
Život Abraháma 2
Abrahám - priraďovačky
33. nedeľa cez rok A 2017 - pracovný list pre mládež
Sv. Jana z Arku - pracovný list pre deti
Duchovná príprava detí na Vianoce
Sv. Marta
Sv. Terézia Avilská
Kalendárium svätých
sv. Klára, panna
Sv. Školastika, panna
sv. Tomáš, apoštol
sv. Šimon a Júda, apoštoli
sv. Ján Pavol II.
29. nedeľa cez rok A 2017 - pracovný list pre deti
sv. Dominik, kňaz / Modlitba posvätného ruženca
Sviatosť pomazania chorých
Bl. Titus Zeman, mučeník
Sv. Kozma a Damián, mučeníci
Bl. Vladislav z Gielňova, kňaz
Svätý páter Pio z Pietrelciny
Sv. Michal, archanjel - pracovný list pre deti
Svätci - brožúra
Sedembolestná Panna Mária
Sv. Katarína (Kateri) Tekakwitha, panna
Sv. Ľudovít (Louis) a Zélia Martinovci, manželia
Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník
Sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník
Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci (Ugandskí mučeníci)
Sv. Damiián De Veuster, kňaz
Sv. Anton, pustovník
Sv. Jakub, apoštol
Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie
Sv. Ján Didak (Juan Diego)
Sv. Benedikt, opát, patrón Európy
sv. Cyril a sv. Metod, slovanskí vierozvestovia
Sv. Alojz - pracovný list pre deti
Sv. Anton Paduánsky - pracovný list pre deti
Sviatosť birmovania - pracovný list pre deti.
Juniáles so svätými - pracovný list pre deti
Nanebovstúpenie Pána - pracovný list pre deti
Sv. Filip Neri - pracovný list pre deti
Bl. Imelda Lambertini, - pracovný list pre deti
Sv. Ján Nepomucký - pracovný list pre deti
Sviatosť Eucharistie - pracovný list pre deti
Sviatosť zmierenia - pracovný list pre deti
Sv. Filip a Jakub - pracovný list pre deti
Sv. Florián - pracovný list pre deti
Obrazy Božieho slova
4. veľkonočná nedeľa A - pracovný list pre deti
Sv. Katarína Sienská - pracovný list pre deti
Symboly Veľkej noci
Spytovanie svedomia podľa zastavení krížovej cesty
Zelený štvrtok - pracovný list
Kvetná nedeľa A - pracovný list
5. pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti
4. pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti
Kniha proroka Daniela - krížovka
Kniha proroka Daniela - priraďovacie cvičenie
Biblická olympiáda 2017 - pomôcky
Sviatosť krstu - pracovný list pre deti
Popolcová streda - pracovný list pre deti
8. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
sv. Valentín z Terni - pracovný list pre deti
sv. Jozefína Bakhita, panna - pracovný list pre deti
6. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
Kráľovské knihy
Kniha Rút. Knihy kráľov
Sv. Agnesa Rímska - pracovný list pre deti
2. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
Vianočná maxiosemsmerovka
4. adventná nedeľa A 2016 - pracovný list pre deti
Mix otázok na Biblickú olympiádu 2016-2017
3. adventná nedeľa A 2016 - pracovný list pre deti
Svätá Lucia - pracovný list pre deti
2. adventná nedeľa A 2016 - pracovný list pre deti
Nepoškvrnené počatie Panny Márie - pracovný list pre deti
Svätý Mikuláš - pracovný list pre deti
Svätá Barbora - pracovný list pre deti
Advent 2016
1. adventná nedeľa A 2016 - pracovný list pre deti
Sv. František Xaverský - pracovný list pre deti
Krista Kráľa C 2016 - pracovný list pre deti
33. nedeľa cez rok C 2016 - pracovný list pre deti
Sv. Katarína Alexandrijská - pracovný list pre deti
Sv. Cecília - pracovný list pre deti
Sv. Ondrej, apoštol - pracovný list pre deti
Biblická olympiáda 2016-2017 - pomôcky
32. nedeľa cez rok C 2016 - pracovný list pre deti
Všetkých verných zosnulých - pracovný list pre deti
Všetkých svätých - pracovný list pre deti
Sv. Martin de Porres - pracovný list pre deti
Sv. Martin z Tours - pracovný list pre deti
Sv. Alžbeta Uhorská - pracovný list pre deti
Panna Mária Trnavská - pracovný list pre deti
31. nedeľa cez rok C 2016 - pracovný list pre deti
Sv. Ján XXIII. a Sv. Ján Pavol II. - pracovný list pre deti
Sv. Faustína - pracovný list pre deti
30. nedeľa cez rok C 2016 - pracovný list pre deti
Biblická olympiáda 2016/2017 - pomôcky
Evanjelisti - pracovné listy pre deti
29. nedeľa cez rok C 2016 - pracovný list pre deti
Biblická olympiáda 2016/2017 pomôcky
Sv. Hieronym - pracovný list pre deti
Sv. František z Assisi - pracovný list pre deti
Biblická olympiáda 2016/2017 - pomôcky
Sv. Terézia z Kalkaty - pracovný list
Svätý Augustín a svätá Monika - pracovný list pre deti
Svätá Helena - pracovný list pre deti
Sviatosť kňazstva - pracovný list pre deti
Sv. Peter a Pavol - pracovný list pre deti
Turíce - pracovný list pre deti
Podobenstvo o Dobrom pastierovi - pracovný list pre deti
Panna Mária Kráľovná mája
Dominik Sávio - pracovný list pre deti
Mária Pomocnica kresťanov - pracovný list pre deti
Nanebovstúpenie Pána - pracovný list pre deti
Svätý Jozef robotník - pracovný list pre deti
Svätý Krištof - pracovný list
Svätý Juraj - pracovný list
Kvetná nedeľa - pracovný list pre deti
Svätý Jozef - pracovný list pre deti
5. pôstna nedeľa C - pracovný list pre deti
Márnotratný syn
Krížová cesta pre deti
Krížová cesta - šablóna
Biblická olympiáda 2016 - pomôcky - Posolstvo biblického textu
Biblická olympiáda 2016 - Premenenie Pána (Lk 9, 28b – 36)
Biblická olympiáda 2016 - Pokúšanie Ježiša (Lk 4,1 - 33)
Biblická olympiáda 2016 - pomôcky
Biblická olympiáda 2016 - pomôcky
Podobenstvo o horčičnom zrnku Mk 4, 26-34
Biblická olympiáda 2016 - pomôcky
Slávnosť Zjavenia Pána a Nedeľa Krstu Pána - pracovný list
Svätá Terézia z Lisieux
Liturgické sviatky vo vianočnej oktáve
Ponuka na Advent 2015
Zjavenie Pána - osemsmerovka
Adventná krížovka
Prežívanie nedele
Sedembolestná Panna Mária
Prvá kniha Samuelova a evanjelium podľa Lukáša
Sviatosť zmierenia
Pôst - liturgická hodina
Celebrity alebo svätci?
Svätá omša
Krížová cesta detí
Krížová cesta
Patróni Európy
Sviatosť zmierenia
Sviatosť krstu
Zachej
Vstaň a choď
Obrátenie a odpustenie
Ďalšie pomôcky k príprave na Biblickú olympiádu 2017/2018

Videá