Pomôcky pre katechétov - Pôst

Nadpis Príloha
Piata pôstna nedeľa roku C - pracovný list pre deti
Štvrtá pôstna nedeľa roku C - pracovný list pre deti
Kvetná nedeľa B - pracovný list pre deti
Veľký týždeň - pracovný list pre deti
Zelený štvrtok - pracovný list pre deti
Veľký piatok - pracovný list
5. pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti
4. pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti
3. pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti aj pre mladých
2. pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti aj pre mladých
1. pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti
Krížová cesta pre deti 1 - omaľovánky
Krížová cesta pre deti 2 - omaľovánky
Exodus s deťmi - cestou do Jeruzalema
Pre prvoprijímajúce deti - 5. pôstna nedeľa A Vzkriesenie Lazára
4. pôstna nedeľa A - pracovné listy pre deti
1. pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti
Pôstne inšpirácie 2021
Krížová cesta pre deti
Krížová cesta rodín
Krížová cesta učiteľov
Pôst - kvíz
Popolcová streda - pracovný list pre deti
Spytovanie svedomia podľa zastavení krížovej cesty
Zelený štvrtok - pracovný list
Kvetná nedeľa A - pracovný list
5. pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti
4. pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti
Popolcová streda - pracovný list pre deti
Kvetná nedeľa - pracovný list pre deti
Krížová cesta pre deti
Krížová cesta - šablóna
Pôst - liturgická hodina
Krížová cesta detí
Krížová cesta

Videá