Časopis Katechéta

Dávame do pozornosti nové číslo časopisu Katechéta. Časopis katechéta je určený pre vnútornú potrebu katechétov Bratislavskej arcidiecézy. V novom čísle časopisu nájdete o.i. aj odborný článok ThDr. Tibora Reimera, PhD. na tému Náboženská výchova v škole, tiež i ďalšiu úvahu na tému Svätosť v optike Svätého Otca Františka, ktorú spracoval o. Andrej Šottník, oratorián sv. Filipa Nériho. 

Katechetická konferencia: Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v Levoči organizuje v dňoch 17. - 19.10 2019 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí katechetickú konferenciu s názvom “Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku”

 

 

 

Stránky