Katechetická ponuka na ADVENT 2019

Dávame do pozornosti viaceré inšpiratívne adventné katechetické ponuky. Ponuka je určená pre školské vyučovanie náboženstva aj pre katechézu vo farnosti, pre deti i pre katechézu v rodine.

Prajeme Vám, aby Vám táto ponuka napomohla k požehnanému prežitiu adventného obdobia a k príprave na sviatky Narodenia nášho Pána.

 

Výsledky "Svätomartinskej výtvarnej súťaže" 2019/2020

Dňa 13. 11. 2019 sa v priestoroch Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy uskutočnilo vyhodnotenie súťaže „Svätomartinská výtvarná súťaž“ 2019/2020, ktorá sa niesla v duchu témy: Povolanie byť kňazom. Súťaž organizuje Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s farským úradom Častá. 

Víťazom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a zároveň všetkým ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.

 

Stránky