Katechetická ponuka na ADVENT 2020

 Dávame do pozornosti viaceré inšpiratívne adventné katechetické ponuky. Ponuka je určená pre školské vyučovanie náboženstva aj pre katechézu vo farnosti, pre deti, mládež i pre katechézu v rodine. 

Prajeme Vám, aby Vám tieto ponuky napomohli k požehnanému prežitiu adventného obdobia a k príprave na sviatky Narodenia nášho Pána.

 

Príprava na biblickú olympiádu 2020/2021

Milí katechéti, tento rok sa nám otvára možnosť prípravy na Biblickú olympiáduPrirodzenú súťaživosť žiakov môžeme vhodne využiť aj na to, aby sa Božie slovo stalo pre nich príťažlivé, načúvali mu, nechali sa ním inšpirovať a žili ho. V procese prípravy na Biblickú olympiádu Vám chceme byť nápomocní a pripravovať podnety vo forme pracovných listov venovaných Evanjeliu podľa Jána

Stránky