BIBLIA PRE VŠETKÝCH 2019 - biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy - PRIHLÁŠKY DO 10. MARCA

Dávame do pozornosti termín posielania prihlášok na biblickú súťaž "Biblia pre všetkých 2019",  prihlášky posielajte do 15. marca na adresu Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy, Špitálska 7, 814 92 Bratislava 1 alebo vyplnením elektronického formulára na webovej stránke www.dku.abuba.sk. Prípadne sa môžu prihlásiť u svojho správcu farnosti. 

 

 

„Videokatechizmus Katolíckej cirkvi"

Dávame do pozornosti  „videokatechizmus Katolíckej cirkvi“, inšpirovaný magistériom pápeža Františka, ktorý bol natáčaný na perifériách všetkých piatich kontinentov. Má celkový rozsah 25 hodín a pozostáva zo 46 epizód. „Videokatechizmus Katolíckej cirkvi“ vyhotovený v digitálnej technológii 4K pozostáva zo štyroch hlavných častí: Vyznanie viery, Slávenie kresťanského tajomstva, Život v Kristovi a Modlitba v živote kresťana.

 

 

Stránky