Nové Direktórium pre katechizáciu

 

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie oficiálne predstavila nové Direktórium pre katechizáciu.  Osobitosťou dokumentu, určeného osobitne do pozornosti biskupov a katechétov, je spätosť evanjelizácie s katechézou. Novému Direktóriu pre katechizáciu predchádzali direktóriá z rokov 1971 a 1997.

Stránky