Pozvánka na metodický deň - UPOZORNENIE

Arcidiecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 9. novembra 2021 (utorok)Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy. Metodický deň sa uskutoční len pre zaočkované osoby. Ostatní, prosím, aby ste nahlásili svoju neúčasť.

 

TUMBA pre mladých - svedč o Bohu jedinečným spôsobom

Dávame do pozornosti Týždeň Cirkvi pre mládež, v ktorom Bratislavská animátorská škola pozýva mladých zapojiť sa do súťaže - TUMBA. Mladí môžu súťažiť v tímoch a ich úlohou bude plniť úlohy, ktoré dostanú na začiatku týždňa. Bude sa jednať o zábavné dobrodružné úlohy, ale aj úlohy ktoré majú za cieľ motivovať mladých zaujímať sa viac o svoje okolie, byť nápomocní, konať dobro aj so svojimi priateľmi a hodnotne tráviť čas. 

 

Stránky