Z KMEŇA JESSEHO VZÍDE RATOLESŤ - ADVENT 2018

Dávame do pozornosti ponuku Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy na Advent. Adventná príprava určená deťom môže prispieť k požehnanému prežitiu Adventného obdobia a k duchovnej príprave na sviatky narodenia Pána v našich rodinách, školách a farnostiach. Celá príprava sa nesie v duchu slov proroka Izaiáša: "Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť" Iz 11,1. 

 

Metodický deň

Diecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 13. novembra 2018 (utorok)Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

 

 

Stránky