Katechetická pomôcka pre rodiny aj učiteľov náboženstva.

Dávame do pozornosti nový detský YouTube kanál s kvalitným a zaujímavým obsahom pre rodiny s deťmi aj pre učiteľov náboženstva, ktorý pripravila Televízia LUX.

www.youtube.com/tvluxdetom

Do pozornosti dávame aj novú detskú reláciu Gu100, ktorá zábavným a pútavým spôsobom vysvetľuje náboženské témy a rozoberá tému liturgického roka. Vysiela sa v premiére každú druhú nedeľu o 8:45 a nájdete ju aj na YouTube/TV LUX detom.

Videá