Pomôcky pre katechétov - Sväté písmo

Nadpis Príloha
Pšeničné zrnko (inšpirované KDP)
Podobenstvo o vinohradníkoch vo vinici
Ježiš a Lazár - kvíz
Emauzskí učeníci - kvíz
Nanebovstúpenie Pána - kvíz
Sväté písmo - kvíz
Osemsmerovky Knihy Svätého písma pre deti
Ježišove podobenstvá - pracovné listy pre deti
Desať egypstkých rán - omaľovanka
Stvorenie sveta - omaľovanka
Sv. Veronika
Sv. Dávid
Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Jakub a Ezau
Obrazy Božieho slova
8. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti
Evanjelisti - pracovné listy pre deti
Podobenstvo o Dobrom pastierovi - pracovný list pre deti
Márnotratný syn
Podobenstvo o horčičnom zrnku Mk 4, 26-34
Zachej
Vstaň a choď
Obrátenie a odpustenie

Videá