Kvízy k BO 2021

Kvíz 1 - Kniha Jonáš

Kvíz 2 - Kniha Exodus

Kvíz 3 - Desať egyptských rán

Kvíz 4 - BO 2021

Kvíz 5 - Exodus

Pripravila E. Érséková

Videá