Metodické dni

Dátum konania Téma podujatia Prednášajúci Prílohy
27.08.2020 Vybrané knihy Svätého Písma pre 20. ročník Biblickej olympiády: Kniha Exodus 1. - 24. kapitola, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána ThDr. Ing. Dagmar Kráľová, FMA, PhD. PDF icon BIBLICKÉ TÉMY D. Kralova.pdf
08.02.2020 Katechetický význam dokumentu "Vy ste svetlo sveta" ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. Súbor Katechetický význam dokumentu „Vos estis lux mundi.pptx
08.02.2020 Masmédiá a mládež ThLic. Jozef Luscoň SDB
15.11.2019 Inovačný a vzdelávací projekt školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti na Slovensku. ThDr. Tibor Reimer SDB, PhD. PDF icon Kurikulum NAB-NBV (3).pdf
31.08.2019 Vybrané knihy Svätého písma pre 19. ročník Biblickej olympiády: Kniha Exodus 1. - 24. kapitola, Kniha proroka Jonáša a Jánovo evanjelium Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. Súbor ExJonJn - J.J.pptx
14.05.2019 Synoda o mladých a nové výzvy pre pastoráciu mladých ThLic. Jozef Pajerský Súbor Christus vivit.pptx
14.05.2019 Možnosti kresťanskej výchovy voči extrémizmu na školách PaedDr. Mgr. Zsolt Farkas
18.02.2019 Interaktívne metódy a prístup k žiakom na hodinách NV/N Mgr. Andrea Polachová Súbor A. Polachová, Interaktivne metody a pristup k ziakom na hodinach NV,N.pptx, PDF icon A. Polachová, Interaktivne metody a pristup k ziakom na hodinach NV,N.pdf, PDF icon A. Polachova, Myslienkove mapy v edukacnom procese.pdf, Súbor A. Polachova, Myslienkove mapy v edukacnom procese.pptx
18.02.2019 Formácia svedomia ThDr. Marek Krošlák, PhD.
13.11.2018 Význam diskusie pre kritické myslenie a sociálny rozvoj detí PhDr. Gabriela Šarníková, PhD
09.09.2018 Veni Sancte - Vybrané knihy Svätého písma pre 18. ročník Biblickej olympiády Kniha Rút, Prvá kniha Kráľov a Evanjelium podľa Matúša. Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. PDF icon Rút, 1Kráľov, Matúš, J. Jancovic.pdf, Office presentation icon Rút, 1Kráľov, Matúš, J. Jancovic.ppt
28.05.2018 Katechézy Dobrého pastiera Mgr. Katarína Kostyálová Súbor Katechézy Dobrého pastiera .pptx
10.02.2018 Školní výuka náboženství a katecheze: společné prvky a odlišnosti Doc. Dr. Ludvik Dřímal, Th.D Súbor L. Dřímal Školní výuka náboženství a katecheze, společné prvky a odlišnosti .pptx
10.02.2018 Synoda o mladých ThLic. Jozef Pajerský
21.11.2017 Mariánsky rozmer katechétu J. E. Mons. Prof. PhDr. Jozef Haľko, PhD., bratislavský pomocný biskup
21.11.2017 Náčrt vyučovacej hodiny Mgr. Ľuboš Bytčánek
09.09.2017 Veni Sancte - Kniha stvorenia a Evanjelium podľa Marka ThDr. Ing. Dagmar Kráľová FMA, PhD Súbor Patriarchovia.pptx, Súbor KATECHÉTI BA - Marek.pptx, Súbor Abrahám katechéti.pptx, Súbor Jakub katechéti.pptx, PDF icon Mk Palestina.pdf
09.05.2017 ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou v škole. Účinné pedagogické postupy Dott. Lívia Kvašná, PhD. FMA
11.02.2017 Kritériá hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia procesu výchovy a vzdelávania Mgr. Ľuboš Bytčánek PDF icon Rímskokatolícke_náboženstvo_ISCED_1 (1).pdf
11.02.2017 S rodičmi k sviatostnému životu detí ThDr. Martin Michalíček Office presentation icon RODIČIA.ppt, Súbor DETI.pptx
09.11.2016 Výchova k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Martina Šipošová Súbor Výchova k manželstvu a rodičovstvu.pptx
09.11.2016 Cirkev v prvej polovici 20. storočia na Slovensku Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
03.09.2016 Úvod do knihy Genezis ThDr. Marek Vaňuš SVD PDF icon 2016 Uvod Knihy Genezis.pdf
25.05.2016 Ako vzbudzovať radosť z lásky ThLic. Marián Valábek, SDB Súbor Amoris Laetitia1a.pptx
25.05.2016 Predstavenie učebnice katolíckeho náboženstva pre 8. ročník základných škôl a pre 1. ročník stredných škôl ThDr. Tibor Reimer, SDB, PhD Súbor Učebnice 8 a 1.pptx
13.02.2016 Formovanie postoja k migrantom ThLic. Jozef Vadkerti PDF icon Erga migrantes caritas Christi.pdf
13.02.2016 Biskupská synoda - Povolanie a poslanie rodiny v cirkvi a v súčasnom svete J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., bratislavský arcibiskup, metropolita
10.11.2015 Spravodlivosť a Milosrdenstvo ThLic. Iveta Fides Strenková, ThD. Office presentation icon sr. Iveta Fides Strenková - Spravodlivosť a Milosrdenstvo.ppt
10.11.2015 Rok milosrdenstva v perspektíve pontifikátu Svätého Otca Františka a teológie svätých PhDr. Juraj Vittek, PhD. PDF icon o. Juraj Vittek - Rok milosrdenstva.pdf
13.05.2015 Predstavenie učebnice katolíckeho náboženstva a pracovného zošita pre 4. ročník základných škôl. PaedDr. Mgr. Patrik Bacigál
13.05.2015 Predstavenie učebnice katolíckeho náboženstva a pracovného zošita pre 3. ročník základných škôl. Mgr. Martina Baginová
13.05.2015 „Úloha katechétu pri podpore poznania povolania v škole“ (v kontakte s mladými i v kontakte s rodičmi) II. časť. ThLic. don Jozef Luscoň SDB. PDF icon Pastorácia povolaní a naš prínos pre mladých.pdf
14.03.2015 „Antropológia ľudskej lásky vo výzvach novej evanjelizácie v sekularizovanom svete“. ThDr. Juraj Vittek, PhD.
14.03.2015 „Úloha katechétu pri podpore poznania povolania v škole“ (v kontakte s mladými i v kontakte s rodičmi) ThLic. don Jozef Luscoň SDB. PDF icon Pastorácia povolaní a naš prínos pre mladých.pdf
03.12.2014 Ľudská a duchovná formácia katechétu. ThDr. František Knapík, PhD. PDF icon František Knapík - Štúdia -Ľudská a duchovná formácia katechétu.pdf
03.12.2014 Úvod do Skutkov apoštolov Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. Office presentation icon Jozef Jančovič - Skutky apoštolov – Skutky Ducha Svätého.ppt
06.09.2014 Veni Sancte - Púť katechétov Bratislavskej arcidiecézy do Šaštína
21.05.2014 Ako mladému človeku priblížiť Sedembolestnú Pannu Máriu. J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
21.05.2014 Motivácia detí od 11 do 14 rokov a dozrievanie viery. ThDr. Mgr. Mária Dravecká, PhD. sr. Karola OP PDF icon Karola Dravecká - Motivácie detí od 11 do 14 rokov a dozrievanie viery.pdf, PDF icon Karola Dravecká - Motivácie pre-adolescentov a dozrievanie viery.pdf
19.02.2014 Nepoškvrnené počatie a ustavičné panenstvo Panny Márie ThLic. Jozef Nádaský Microsoft Office document icon Jozef Nádaský - Ustavičné panenstvo a Nepoškvrnené Počatie.doc
19.02.2014 Poznáme sviatosť manželstva? ThLic. Marián Valábek SDB
23.11.2013 Formácia svedomia ThDr. Marek Krošlák, PhD.
23.11.2013 TeenSTAR program MUDr. Zuzana Lauková PDF icon TeenSTAR.pdf
23.11.2013 Gender ideológia vo svetle katolíckej morálky Mons. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. PDF icon Vladimír Thurzo - Rodova ideologia.pdf
07.09.2013 Vybrané knihy Svätého písma pre 13. ročník Biblickej olympiády Exodus 1 - 24, Jonáš a Evanjelium sv. Jána. Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
18.05.2013 Rok viery II. (pokračovanie prednášky zo 16. februára 2013) ThDr. Juraj Vittek, PhD. PDF icon Juraj Vittek - Viera v dvoch póloch jedinej cirkevnej Tradíciet.pdf
18.05.2013 Poruchy správania detí v školskom veku PaedDr. Eva Ivanová
16.02.2013 Rok viery I. ThDr. Juraj Vittek, PhD. PDF icon Juraj Vittek - Viera v dvoch póloch jedinej cirkevnej Tradíciet.pdf
16.02.2013 Tvorba veku primeraných pojmov (psychologický pohľad) Mgr. Martin Šarkan, PhD.
01.09.2012 Veni Sancte - Vybrané knihy Svätého písma pre 12. ročník Biblickej olympiády - Kniha Rút, Prvá kniha kráľov a Evanjelium podľa Matúša Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. PDF icon Rút, Prvá kniha kráľov, Matúšovo evanjelium.pdf, Office presentation icon Rút, Prvá kniha kráľov, Matúšovo evanjelium.ppt

Stránky

Videá