Školskí dekani

Dekanáty Školský dekan Pôsobisko Kontakt
Bratislava - juh Mgr. Tomáš Gerboc , SVD Bratislava - Petržalka I. Kontakt
Bratislava - sever ICLic. Mgr. Andrej Kalamen  farár Bratislava - Devínska Nová Ves Kontakt
Bratislava - stred

pre cirkevné školy:  ThDr. Peter Slepčan, PhD.

pre štátne školy: PaedDr. Mgr. Marian Kráľ

farár Bratislava - Svätého Martina

farár Bratislava - Svätej Alžbety

Kontakt

 

Kontakt

Malacky

Mgr. Marián Vojtko

farár Studienka Kontakt
Pezinok Mgr. Pavol Póša farár Svätý Jur Kontakt
Senec Mgr. Juraj Kormúth farár Blatné Kontakt
Senica Mgr. Ing. Marián Libič farár Brezová pod Bradlom Kontakt
Skalica Mgr. Andrej Fordinál farár Gbely Kontakt
Šamorín PaedDr. Pavol Myjavec, PhD. farár Šamorín Kontakt
Šaštín -  Stráže Mgr. Ing. Vladimír Mikulec, PhD.  farár Borský Mikuláš Kontakt

Školský dekan Bratislavskej arcidiecézy je kňaz vybratý spomedzi kňazov dekanátu, poverený ordinárom koordinovať záležitosti týkajúce sa vyučovania náboženskej výchovy/náboženstva dekanáte.

V spolupráci s DKÚ napomáha a koordinuje vyučovanie náboženstva na školách svojho dekanátu a v spolupráci s ostatnými školskými dekanmi arcidiecézy sa podieľa na rozvíjaní náboženskej výchovy na školách.

Koordinuje stretnutia učiteľov náboženskej výchovy/náboženstva v dekanáte, je nápomocný pri ich ďalšej duchovnej a odbornej formácii.

Overuje spôsobilosť katechétu pre vyučovanie NV/N a dáva odporúčanie na udelenie kánonickej misie.

Videá