Pripravujeme

 

Metodické dni v školskom roku 2021/2022

 

9.11.2021

Predstavenie pracovného zošita pre 1. ročník ZŠ

Mgr. Daniela Balážová

 

Zástupná modlitba

ThLic. Jozef Vadkerti

 

 

12.2.2022

Ako predstaviť dekalóg dospievajúcej mládeži

ICLic. Mgr. Jozef Slivoň, SDB

 

Katolícka Cirkev a Islam v Európe

ThLic. Ladislav Schranko, PhD. 

 

 

11.5.2022

Predstavenie nového Všeobecného direktória pre katechézu

ThDr. Tibor Reimer SDB, PhD.

 

Obrazy života - život v obrazoch - ako porozumieť reči symbolov

PaedDr. Klára Soľanová, PhD. 

 

 

Videá