Ponuka voľných pracovných miest na školách

 
Dávame do pozornosti voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva na ZŠ Biskupická v Podunajských Biskupiciach.v rozsahu o 5 vyučovacích hodín. Školu navštevuje väčšia komunita rómskych občanov. S potrebou venovať sa týmto deťom aj v rámci mimoškolskej činnosti, dávame do pozornosti súčasne aj voľné miesto pre sociálneho pracovníka, ktorý by sa im mohol venovať. Kontaktné údaje: biskupice@ba.ecclesia.sk 
 
 
Dávame do pozornosti voľné pracovné miesto na pozíciiu riaditeľa cirkevnej materskej školy sv. Filipa Nériho v Bratislave-Lamači, na zastupovanie počas dlhodobej MD a RD. Možnosť nástupu ihneď. Uchádzač/ka musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a mať najmenej 5 rokov pedagogickej praxe. Kontakt: msfilipaneriho@gmail.com0905 570 52202/57 200 610."
 
 
Dávame do pozornosti voľné pracovné miesta pre učiteľov náboženstva na
  • ZŠ Tupolevova v rozsahu 12 vyučovacích hodín,
  • na Obchodnej akadémii, Dudova ul. v rozsahu 2 vyučovacie hodiny
  • a na Obchodnej akadémii, Hrobákova ul., v rozsahu 2 vyučovacích hodín.
V príprade záujmu volajte na Rímsko-katolícky farský úrad Petržalka 1, farnosť Svätej rodiny: 02/638 116 95 alebo svatarodina@gmail.com.