Ponuka voľných pracovných miest na školách

 

DÁVAME DO POZORNOSTI:

Dávame do pozornosti voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva na Spojenej škole sv. Uršule v Bratislave, v rozsahu 16 vyučovacích hodín (vyučovanie na gymnáziu). Kontak: riaditel@gsurba.sk a Rímskokatolícky farský úrad Bratislava - sv.Martina: dom@ba.ecclesia.sk, 02/544 334 30. 

 

Dávame do pozornosti voľné pracovné miesto na ZŠ Fándlyho v Pezinku, v rozsahu 13 - 15 vyučovacích hodín. Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad Pezinok: pezinok@ba.ecclesia.sk. V auguste prosíme kontaktovať na telefón: 0917 350 123.

 

Dávame do pozornosti voľné pracovné miesto na ZŠ Vrútocká 58, Bratislava - Trnávka. Kontakt: František Kohút, správca farnosti - fekohut@gmail.com, riaditeľka ZŠ: RNDr. Darina Bezáková 02/432 937 22

 

Dávame do pozornosti voľné pracovné miesta na ZŠ Hlboká, Hlboká cesta 4, 811 04 Staré Mesto, v rozsahu 6 vyučovacích hodín. Tiež i voľné pracovné miesto na tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04  Bratislava, v rozsahu 5 vyučovacích hodín. Kontakt: Rímsko-katolícky farský úrad Bratislava-Kalvária, P. Oskar J. Vaľko, OP 0908 090 799.

 

 

Dávame do pozornosti voľné pracovné miesto na ZŠ Podzáhradná 51 v Bratislave pre učiteľa pre 1.stupeň ZŠ a učiteľov pre 2.stupeň s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a náboženská výchova, matematika a náboženská výchova alebo aj inú aprobáciu v kombinácii s náboženskou výchovou. Informácie a kontakt: 02/45 243 151, Mgr. Fajnorová - zástupkyňa pre 1.stupeň ZŠ, fajnorova@zspodzaba.sk, Mgr. Ondrušová - zástupkyňa pre 2.stupeň ZŠ, ondrusova@zspodzaba.sk. Prednostne však kontaktujte príslušný Rím-kat. farský úrad.
 
Dávame do pozornosti voľné pracovné miesto na ZŠ Základná škola, Ul. Ivana Bukovčana č.3, 841 08 Bratislava, pre katechétu/učiteľa náboženstva na vyučovanie NBV - na čiastocný úväzok - na cca 10 hodin týždenne po dohode. Kontaktné údaje: Mgr. Maroš Maslen, zástupca riaditeľky školy, Mobil: 0902 613 880, 0911 619 098, Email: maslen@bukovcana.sk