Ponuka voľných pracovných miest na školách

Pre učiteľov náboženstva, ktorí učia alebo plánujú učiť náboženstvo alebo náboženskú výchovu v našej Bratislavskej arcidiecéze ponúkame možnosť ubytovania v Študentskom domove Svoradov Bratislava (Staré mesto). Ďalšie informácie je možné získať na DKÚ BA alebo priamo na adrese svoradov@abuba.sk. Možnosť ubytovania je k 1. 7.  do 30. 6. príslušného roka uzavretím nájomnej zmlyvy s možnosťou jej obnovenia.

 

Obchodná akadémia Račianska 107, Bratislava Rača ponúka pracovné miesto pre učiteľa náboženstva  v rozsahu 2 vyuč .hodiny , sú vo štvrtok od 12.55 do 14.30. Kontakt: Hana Baloghová hbaloghova@gmail.com.

 

ZŠ Javorová alej, Chorvátsky Grob - Čierna Voda ponúka voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva v rozsahu 4 hodín. Kontakt: vdp. Cyril Sitár, správca, ciernavodakostol@gmail.com, 0904924178

 

ZŠ Bieloruská 1, Bratislava-Vrakuňa, ponúka voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva v rozsahu 7 vyučovacích hodín. Kontakt: Farnosť Vrakuňa vrakuna@vrakuna.eu 0245257053 Marek Krošlák, správca farnosti; škola sekretariat.zsbielba@gmail.com 02 45246141 alebo 0917414312