Ponuka voľných pracovných miest na školách

 

Dávame do pozornosti voľné pracovné miesto na ZŠ v Rovinke v rozsahu 5 vyučovacích hodín a na ZŠ v Kalinkove v rozsahu 4 vyučovacie hodiny. Kontakt: farnostdl@dominikani.sk02/45980131

 

Dávame do pozornosti voľné pracovné miesto na ZŠ Ostredková, Ostredková 14, Bratislava - Ružinov, v rozsahu 22 vyučovacích hodín. Kontakt: František Kohút, správca farnosti - fekohut@gmail.com

 
Dávame do pozornosti voľné pracovné miesto na ZŠ Biskupická, mestská časť Podunajské Biskupice, v rozsahu 7 vyučovacích hodín. kontakt: Farský úrad Podunajské Biskupice: biskupice@ba.ecclesia.sk, kontakt na ZŠ: 02/456 44 714. 02/456 44 715
 
Dávame do pozornosti voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva na ZŠ Pankúchova Bratislava - Petržalka, v rozsahu 3 vyuč. hodiny/1. stupeň a 2. vyuč. hodiny/2. stupeň. Kontakt: Farský úrad Bratislava - Petržalka - farnosť Svätej Rodiny 02/638 116 95.
 
Dávame do pozornosti voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženskej výchovy na ZŠ v Doľanoch 128 (malotriedna škola so spojenými ročníkmi), v rozsahu 2 hodín (plat dohodou) s nástupom od 1. septembra 2019. Kontakt: Farský úrad Doľany:0903982810; riaditeľ ZŠ: 033/6499125, 0911 225098, e-mail: zakladnaskola@dolany.sk