Ponuka voľných pracovných miest na školách

Pre učiteľov náboženstva, ktorí učia alebo plánujú učiť náboženstvo alebo náboženskú výchovu v našej Bratislavskej arcidiecéze ponúkame možnosť ubytovania v Študentskom domove Svoradov Bratislava (Staré mesto). Ďalšie informácie je možné získať na DKÚ BA alebo priamo na adrese svoradov@abuba.sk. Možnosť ubytovania je k 1. 7.  do 30. 6. príslušného roka uzavretím nájomnej zmlyvy s možnosťou jej obnovenia.

Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava hľadá učiteľa/ľku náboženstva na základnú školu na plný úväzok. Sme cirkevná škola s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od 1.ročníka ZŠ - anglický jazyk vyučujú zahraniční lektori. Pre zamestnancov ponúkame kurzy anglického jazyka zdarma ako aj možnosť ďalšieho profesijného rastu.
Kontakt: Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10,Bratislava
e-mail: skola@svr.sk
 
 
ZŠ, Kysucká 14 v Senci, ponúka voľné miesto pre učiteľa náboženskej výchovy s úväzkom 11 hod. Bližšie informácie je možné získať na farskom úrade v Senci, tel: 0903 563 662
Kontakt na školu: riaditel@zskysucka.sk, telefón: +421 2 2020 5350, 51
 

Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, Bratislava- Dúbravka hľadá od septembra 2020 učiteľa NBV na 3 hodiny (každý utorok cca 6.-8.), kontakt: Mgr. Tatiana Filová, 0902898413, email: tana.filova@gmail.com, kontakt na farský úrad kancelaria.dsv@gmail.com alebo mobil 0910487709

 

ZŠ Vrútocká 58, Bratislava ponúka voľné miesto pre učiteľa náboženstva  na 14 hodín ( potrebujú aj HV ) Kontakt: škola  pevná linka 0243293722, mail zsvrutocka@pobox.sk. Kontakt na farnosť Trnávka  : trnavka.farnost@saleziani.sk, mobil 0911173710, správca farnosti František Kohút, SDB. 

 

 Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku, ponúka voľné miesto pre učiteľa náboženstva na 1. aj 2. stupni. Úväzok cca 15 hodín, ktorý by mohol byť doplnený aj o učenie iných predmetov (v závislosti od kombinácie ..) Nástup 1.9.2021. Kontakty: Farský úrad Pezinok - vdp.Andrej Šottník, 033 6412270, pezinok@ba.ecclesia.sk. Škola : sekretariat@zsfandlyho.sk, tel. 033 4412253. Súčasťou je aj ponuka dvojizbového bytu na prenájom https://www.nehnutelnosti.sk/4414854/prenajom-2-izbovej-novostavby-v-pez...

 

ZŠ Gessayova Bratislava Petržalka ponúka voľné miesto pre učiteľa náboženstva v rozsahu 10hodín v budúcom školskom roku. Kontakt škola: zsgessayova@gmail.com, telefón 02 62525421 alebo mobil pani riaditeľka 0947487761. Kontakt na farský úrad: vdp. Marián Lukáč 0904 / 832 242   lukacmarianp@gmail.com

 

ZŠ Ružová dolina 29, Bratislava ponúka voľné miesto pre učiteľa náboženstva  na 6 hodín ( 3 utorok, 3 streda). Kontakt: pani riaditeľka RNDr. Anna Tomčániová 0911 765 023, pevná linka 0253633602. Kontakt na farnosť Miletičova : fara.miletičova@gmail.com , telefón 02 49104071

 
ZŠ Javorová alej, Chorvátsky Grob - Čierna Voda ponúka voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva v rozsahu 5 vyučovacích hodín na druhom stupni ZŠ. Ideálne učiteľ s kombnáciou iných predmetov na 2. stupni tejto školy. Kontakt: vdp. Cyril Sitár, správca, ciernavodakostol@gmail.com, 0904924178

 

ZŠ Bieloruská 1, Bratislava-Vrakuňa, ponúka voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva v rozsahu 7 vyučovacích hodín. Kontakt: Farnosť Vrakuňa vrakuna@vrakuna.eu 0245257053 Marek Krošlák, správca farnosti; škola  zsbieloruska@gmail.com  02 45246141 alebo 0904114914.