Ponuka voľných pracovných miest na školách

Pre učiteľov náboženstva, ktorí učia alebo plánujú učiť náboženstvo alebo náboženskú výchovu v našej Bratislavskej arcidiecéze ponúkame možnosť ubytovania v Študentskom domove Svoradov Bratislava (Staré mesto). Ďalšie informácie je možné získať na DKÚ BA alebo priamo na adrese svoradov@abuba.sk. Možnosť ubytovania je k 1. 7.  do 30. 6. príslušného roka uzavretím nájomnej zmluvy s možnosťou jej obnovenia.

Súkromná ZŠ Felix ,  ul. Važecká, Bratislava Vrakuňa hľadá vyučujúceho pre 1 hod náboženstva  prvákov , hodiny ráno alebo po 13 hod. Kontakt eva.sustopalova@skolafelix.sk
 
Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru , Dúbravská cesta 11 , Bratislava hľadá učiteľa náboženskej výchovy pre žiakov 1. a 2. ročníka sš. Kontakt na školu  02/593 062 20.

 Pre ZŠ v Reci hľadajú učiteľa/ku náboženskej výchovy v rozsahu 2 hodín (vyučovací jazyk je slovenčina). Kontakty: Farský úrad Boldog: 02/45915221, ZŠ Reca: +421245915124

 

 
 

Videá