Ponuka voľných pracovných miest na školách

Pre učiteľov náboženstva, ktorí učia alebo plánujú učiť náboženstvo alebo náboženskú výchovu v našej Bratislavskej arcidiecéze ponúkame možnosť ubytovania v Študentskom domove Svoradov Bratislava (Staré mesto). Ďalšie informácie je možné získať na DKÚ BA alebo priamo na adrese svoradov@abuba.sk. Možnosť ubytovania je k 1. 7.  do 30. 6. príslušného roka uzavretím nájomnej zmlyvy s možnosťou jej obnovenia.

Spojená škola v Malinove ponúka miesto učiteľa náboženskej výchovy  na 12-13 hodín, učil by v základnej škole 12 a
v strednej škole 1 hodinu. Kontakt : dajana.csokova@skolamalinovo.sk02/45955141. 

 

Základná škola v Plaveckom Štvrtku ponúka 8 vyučovacích hodín náboženskej výchovy od septembra 2022. Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 0904 738 523 alebo osobne u pani riaditeľky ZŠ. 

 

Mgr. Antonín Lukeš M.Id. ponúka vyučovanie náboženskej výchovy na stredných školách, najmä v Bratislave ( od sept. 2022). Kontakt na DKU. 

 

ZŠ v Blatnom ponúka voľné miesto pre učiteľa náboženskej výchovy s úväzkom 11 hod. Do plného úväzku škola ponúka aj hodiny telesnej a športovej výchovy. Bližšie informácie je možné získať na farskom úrade v Blatnom, tel: 033/6459302 alebo priamo na školu: skola@zsblatne.sk, telefón:033/6459260, 033/6459222
 
 
Pre ZŠ v Reci hľadajú učiteľa/ku náboženskej výchovy v rozsahu 2 hodín (vyučovací jazyk je slovenčina). Kontakty: Farský úrad Boldog: 02/45915221, ZŠ Reca: +421245915124
 

Základná škola s materskou školou v Slovenskom Grobe ponúka 20 vyučovacích hodín náboženskej výchovy od septembra 2022. Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 0911 225 131 alebo osobne u pána riaditeľa Ing. Františka Suchoňa

 

ZŠ Gajary ponúka od septembra 2022 voľné pracovné miesto učiteľa náboženstva v rozsahu 9 hodín ( dá sa rozdeliť do 2 dní).Prosíme ozvať sa čím skôr. Kontakty: Mgr. Jaroslava Adamíková 0905489301, škola 034 7797228, mail zsgajary@zsgajary.sk.

ZŠ Jelka (Trnavská arcidiecéza) ponúka od septembra 2022 voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva v rozsahu 10 vyučovacích hodín. V prípade znalosti maďarského jazyka p. farár ponúka ďalších 9 hodín na ZŠ s VJM. Kontakt: vdp. Tibor Nagy, správca farnosti, farajelka@gmail.com, 0908 057 008

 

ZŠ J. G. Tajovského Senec ponúka v šk. roku 2022/23 voľné miesto učiteľa náboženskej výchovy v rozsahu 16 hodín, pokiaľ možno v kombinácii s iným predmetom. Kontakty: skola@zstajovskeho.sk, tel. 02 456 0214. Farský úrad: farnost.senec@gmail.com, tel. 02 4592 3377