Ponuka voľných pracovných miest na školách

Pre učiteľov náboženstva, ktorí učia alebo plánujú učiť náboženstvo alebo náboženskú výchovu v našej Bratislavskej arcidiecéze ponúkame možnosť ubytovania v Študentskom domove Svoradov Bratislava (Staré mesto). Ďalšie informácie je možné získať na DKÚ BA alebo priamo na adrese svoradov@abuba.sk. Možnosť ubytovania je k 1. 7.  do 30. 6. príslušného roka uzavretím nájomnej zmlyvy s možnosťou jej obnovenia.

 
ZŠ Ružová dolina 29, Bratislava ponúka voľné miesto pre učiteľa náboženstva  na 6 hodín ( 3 utorok, 3 streda). Kontakt: pani riaditeľka RNDr. Anna Tomčániová 0911 765 023, pevná linka 0253633602. Kontakt na farnosť Miletičova : fara.miletičova@gmail.com , telefón 02 49104071
 

ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Bratislava - Vajnory ponúka voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva na II. stupni ZŠ v rozsahu 12 hodín. Kontakt: zsjanapavla@gmail.com alebo 0904 738 395

 

ZŠ Javorová alej, Chorvátsky Grob - Čierna Voda ponúka voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva v rozsahu 5 vyučovacích hodín na druhom stupni ZŠ. Ideálne učiteľ s kombnáciou iných predmetov na 2. stupni tejto školy. Kontakt: vdp. Cyril Sitár, správca, ciernavodakostol@gmail.com, 0904924178

 

ZŠ Bieloruská 1, Bratislava-Vrakuňa, ponúka voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva v rozsahu 7 vyučovacích hodín. Kontakt: Farnosť Vrakuňa vrakuna@vrakuna.eu 0245257053 Marek Krošlák, správca farnosti; škola  zsbieloruska@gmail.com  02 45246141 alebo 0904114914.