Ponuka voľných pracovných miest na školách

Pre učiteľov náboženstva, ktorí učia alebo plánujú učiť náboženstvo alebo náboženskú výchovu v našej Bratislavskej arcidiecéze ponúkame možnosť ubytovania v Študentskom domove Svoradov Bratislava (Staré mesto). Ďalšie informácie je možné získať na DKÚ BA alebo priamo na adrese svoradov@abuba.sk. Možnosť ubytovania je k 1. 7.  do 30. 6. príslušného roka uzavretím nájomnej zmluvy s možnosťou jej obnovenia.

 
 
 
 ZŠ Plavecký Štvrtok ponúka miesto učiteľa náboženskej výchovy v rozsahu 10 hodín ,možnosť doplnenia úväzku iným predmetom,  kontakt na pána farára ICDr. Mgr. Ján Sitár 0904 738 523. 
 

Pre ZŠ v Reci hľadajú učiteľa/ku náboženskej výchovy v rozsahu 2 hodín (vyučovací jazyk je slovenčina). Kontakty: Farský úrad Boldog: 02/45915221, ZŠ Reca: +421245915124

 

 
 

Videá