Ponuka voľných pracovných miest na školách

Pre učiteľov náboženstva, ktorí učia alebo plánujú učiť náboženstvo alebo náboženskú výchovu v našej Bratislavskej arcidiecéze ponúkame možnosť ubytovania v Študentskom domove Svoradov Bratislava (Staré mesto). Ďalšie informácie je možné získať na DKÚ BA alebo priamo na adrese svoradov@abuba.sk. Možnosť ubytovania je k 1. 7.  do 30. 6. príslušného roka uzavretím nájomnej zmlyvy s možnosťou jej obnovenia.

Spojená škola Dolinského 1, 841 01 Bratislava - Dúbravka hľadá učiteľa náboženstva na odučenie dvoch hodín týždenne. Jedná sa o nultú hodinu pre druhý stupeň ZŠ a ŠZŠ A variant a o šiestu hodinu pre prvý stupeň ZŠ, ŠZŠ a druhý stupeň ŠZŠ - B, C variant. Na konkrétnych dňoch sa dá dohodnúť. Kontakt tel: 02/64 53 47 56 alebo tel.: 0908 187 092 - Ordódy - zástupca riaditeľky školy, mail: ssdolinskeho@gmail.com

 
Základná škola na ul. Hlboká cesta v Bratislave Kalvárii hľadá učiteľa náboženstva na 7 vyučovacích hodín/týždenne (4 hod. - štvrtok, 3 hod. - piatok). Kontakt FÚ BA-Kalvária: 0908090799, p. Oskar.

 

Základná škola s materskou školou Veľký Biel hľadá učiteľa náboženstva pre ročníky 1. – 9. ( okrem 3. roč.) . teda 8 hodín  Telefonický kontakt : 0903647316, mailový kontakt:  zsvelkybielgmail.com, RNDr.. Jarmila Ucháľová, riaditeľka školy

 

Základná škola s materskou školou Veľký Grob hľadá učiteľa náboženstva pre ročníky 1. – 4. = dve skupiny po 1 vyučovacej hodine /1.a 3. roč., 2.a 4. ročník/. Telefonický kontakt : 0911 3944 344, 0904 826 669, mailový kontakt: skolavg@zsvgrob.sk , Mgr. Janka Brinzová, riaditeľka školy

 

ZŠ Nobelovo nám. č. 6, 851 01, Bratislava - Petržalka, hľadá učiteľa/ľku náboženstva prípadne aj kombinácia NBV a OBN, alebo kombinácia NBV a vychovávateľstvo v ŠKD na plný úväzok v školskom roku 2021/2022. Kontakt: 02/63451333 kl. 3, e-mail: amakarska.nobelba@gmail.com

 

ZŠ Vrútocká 58, Bratislava ponúka voľné miesto pre učiteľa náboženstva  na 14 hodín (potrebujú aj HV) Kontakt: škola  pevná linka 0243293722, mail zsvrutocka@pobox.sk. Kontakt na farnosť Trnávka  : trnavka.farnost@saleziani.sk, mobil 0911173710, správca farnosti František Kohút, SDB. 

 

ZŠ Gessayova Bratislava Petržalka ponúka voľné miesto pre učiteľa náboženstva v rozsahu 10hodín v budúcom školskom roku. Kontakt škola: zsgessayova@gmail.com, telefón 02 62525421 alebo mobil pani riaditeľka 0947487761. Kontakt na farský úrad: vdp. Marián Lukáč 0904 / 832 242   lukacmarianp@gmail.com

 

ZŠ Ružová dolina 29, Bratislava ponúka voľné miesto pre učiteľa náboženstva  na 6 hodín ( 3 utorok, 3 streda). Kontakt: pani riaditeľka RNDr. Anna Tomčániová 0911 765 023, pevná linka 0253633602. Kontakt na farnosť Miletičova : fara.miletičova@gmail.com , telefón 02 49104071

 
ZŠ Javorová alej, Chorvátsky Grob - Čierna Voda ponúka voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva v rozsahu 5 vyučovacích hodín na druhom stupni ZŠ. Ideálne učiteľ s kombnáciou iných predmetov na 2. stupni tejto školy. Kontakt: vdp. Cyril Sitár, správca, ciernavodakostol@gmail.com, 0904924178

 

ZŠ Bieloruská 1, Bratislava-Vrakuňa, ponúka voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva v rozsahu 7 vyučovacích hodín. Kontakt: Farnosť Vrakuňa vrakuna@vrakuna.eu 0245257053 Marek Krošlák, správca farnosti; škola  zsbieloruska@gmail.com  02 45246141 alebo 0904114914.