Ponuka voľných pracovných miest na školách

Pre učiteľov náboženstva, ktorí učia alebo plánujú učiť náboženstvo alebo náboženskú výchovu v našej Bratislavskej arcidiecéze ponúkame možnosť ubytovania v Študentskom domove Svoradov Bratislava (Staré mesto). Ďalšie informácie je možné získať na DKÚ BA alebo priamo na adrese svoradov@abuba.sk. Možnosť ubytovania je k 1. 7.  do 30. 6. príslušného roka uzavretím nájomnej zmluvy s možnosťou jej obnovenia.

 
STÁLE AKTUÁLNE !!!   Súkromná základná škola Mercury School Zadunajská 4 Bratislava hľadá učiteľa náboženskej výchovy , kontakt sekretariát Mgr. Machatová Karolína
 +421 903 892877. 

 

 
 
 
Základná škola I. Bukovčana Devínska Nová Ves hľadá učiteľa náboženskej výchovy na 16 hod ( najlepšie v kombinácii s NEJ) . Kontakt 0911978715 alebo bukovcana3@gmail.com
 
 
 
 

Gymnázium F.G.Lorcu v Bratislave Podunajských Biskupiciach ponúka vyučovanie 10 hodín náboženskej výchovy  ( 2 dni ) na osemročnom gymnáziu . Kontakty : škola 02/45242585 alebo gymhron@gymhron.sk, fara 02/45248671 alebo biskupice@ba.ecclesia.sk

 
Základná škola v Slovenskom Grobe  ponúka  vyučovanie náboženskej výchovy na plný úväzok. Záujemcovia sa môžu hlásiť u pána farára Judr. Jclic. Bartolomeja Baluna    0908 437773 alebo mailom na  rkfuslovenskygrob@ gmail.com,   dr.balun@gmail.com
 
 

Pre ZŠ v Reci hľadajú učiteľa/ku náboženskej výchovy v rozsahu 2 hodín (vyučovací jazyk je slovenčina). Kontakty: Farský úrad Boldog: 02/45915221, ZŠ Reca: +421245915124

 

Základná škola s materskou školou v Slovenskom Grobe ponúka 20 vyučovacích hodín náboženskej výchovy od septembra 2022. Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 0911 225 131 alebo osobne u pána riaditeľa Ing. Františka Suchoňa

 

ZŠ J. G. Tajovského Senec ponúka v šk. roku 2022/23 voľné miesto učiteľa náboženskej výchovy v rozsahu 16 hodín, pokiaľ možno v kombinácii s iným predmetom. Kontakty: skola@zstajovskeho.sk, tel. 02 456 0214. Farský úrad: farnost.senec@gmail.com, tel. 02 4592 3377

 

 
 
 
 

Videá