Ponuka voľných pracovných miest na školách

 

DÁVAME DO POZORNOSTI:

 

Voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy na CZŠ sv. Leonarda v Doľanoch, v rozsahu 4 vyučovacie hodiny 1 - 4. ročník (piatok). Kontakt: 033/649 91 25, cirkevna@zsdolany.edu.sk

 

Voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva, vo farnosti Márie Pomocnice kresťanov, BA Miletičova, Ružinov - v rozsahu 5 vyučovacích hodín (piatok - I. a II. ročník). Kontakt: správca farnosti: Marián Husár SDB, 0903 825 137

 
 

Voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy na ZŠ Vysoká pri Morave, v rozsahu 7 vyučovacích hodín (v utorok, alebo podľa dohody so školou). Kontakt: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vysoká pri Morave; tel: 0908/669979; mail: jkrupa@ba.ecclesia.sk

 
 
Voľné pracovné miesta pre učiteľa náboženstva na školách vo farnosti Bratislava-Karlova Ves:
 
- Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava  - 16 vyučovacích hodín náboženskej výchovy
- ZŠ Karloveská 61, Bratislava  - 5 vyučovacích hodín náboženskej výchovy. 
Kontakt: Rímsko - katolícky farský úrad sv. Michala Archanjela, mail: bratislava@minoriti.sk
 
 
Voľné pracovné miesto pre učiteľa náboženstva na ZŠ v Chorvátskom Grobe. Rozsah 10 hodín náboženskej výchovy týždenne v ročníkoch 1.- 9. Možnosť doplniť pracovný úväzok na novej škole v Čiernej vode. Kontakt: Rímsko - katolícky farský úrad Chorvátsky Grob, tel:02/459 963mail: orbanmaster@gmail.com; mob: 0918 970 895 
 
 
 
 
Dávame do pozornosti voľné pracovné miesto na pozíciiu riaditeľa cirkevnej materskej školy sv. Filipa Nériho v Bratislave-Lamači, na zastupovanie počas dlhodobej MD a RD. Možnosť nástupu ihneď. Uchádzač/ka musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a mať najmenej 5 rokov pedagogickej praxe. Kontakt: msfilipaneriho@gmail.com0905 570 52202/57 200 610."
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
02/654 268 60