Pôstne katechetické inšpirácie - pre katechézu detí, dospelých aj rodín

Dávame do pozornosti pôstne inšpirácie vhodné pre prácu s deťmi v školách, na katechézu detí aj dospelých vo farnostiach aj v rodinách.

Prajeme Vám srdce ochotné načúvať Ježišovmu hlasu a nasledovať ho. 

Tím zamestnancov DKÚ BA

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Katechéza detí

Ponúkame vám možnosť využiť čas pôstu na obnovu modlitby s deťmi pomocou inšpirácií z KDP - séria blogov na tému - Ako nadchnúť deti pre modlitbu

Exodus s deťmi - cestou do Jeruzalema - pre rodiny a deti ZŠ (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Pôst - kvíz (ThLic. M. Majzel, PhD.)

Pôst - liturgická hodina pre SŠ

Popolcová streda - 1. pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Popolcová streda - 2. pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Spytovanie svedomia podľa zastavení krížovej cesty (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Krížová cesta pre deti 1 (v slovenskom aj maďarskom jazyku)

Krížová cesta - šablóna 

Krížová cesta pre deti 1 - omaľovánky 

Krížová cesta pre deti 2 - omaľovánky

Krížová cesta detí 

Krížová cesta detí

Krížová cesta pre deti 2 (v maďarskom jazyku) 

1. Pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti  (sr. Faustína Zaťková, FDC) 

2. Pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti  (sr. Faustína Zaťková, FDC)            

3. Pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti aj mládež (sr. Faustína Zaťková, FDC) 

3. Pôstna nedeľa B - videokatechéza z edície Fara-taxi (kňaz/taxikár/youtuber Andrej Kalamen)                               

4. Pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)                           

5. Pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti  (sr. Faustína Zaťková, FDC)                            

Veľký týždeň - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Zelený štvrtok 1 - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Zelený štvrtok 2 - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Veľký piatok - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

 

Katechézy pre dospelých a malé spoločenstvá

1. pôstna nedeľa - V dosahu pokušenia

2. Pôstna nedeľa - K plnosti človeka

3. Pôstna nedeľa - Pravý Boží príbytok

4. Pôstna nedeľa - Odvážny učeník Krista

5. Pôstna nedeľa - Semeno nesúce ovocie

Kvetná nedeľa - Opustený od všetkých

Veľký týždeň - Láska je silnejšia ako život

 

Krížová cesta manželov

Krížová cesta rodín

Krížová cesta učiteľov

Posolstvo Svätého otca Františka na pôstne obdobie 2024

 

 

Katechetické ponuky z  iných zdrojov

Ježišova cesta s učeníkmi - DKÚ Spiš

Pôstny špeciál - DKÚ Žilina

FB portál Náboženstvo doma

Pápežské misijné diela - RUKY MODLITBY

Diecézne katechetické centrum Brnenské

 

Liturgický rok: 
Liturgické obdobie: 

Videá