Spytovanie svedomia podľa zastavení krížovej cesty