Piata pôstna nedeľa roku C - pracovný list pre deti