Biblická olympiáda - zoznamy prihlásených škôl 2010/11

Vážení učitelia náboženskej výchovy a náboženstva!

Uverejňujeme zoznam škôl prihlásených na Biblickú olympiádu v šk. roku 2010/2011.


 

Základné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
ZŠ  Pankúchova 4, Bratislava  
Súkromná škola pre intelektovo nadaných žiakov Znievska 2, Bratislava   
ZŠ s MŠ  Vetvárska 7, Bratislava   
ZŠ  Turnianska 10, Bratislava   
Spojená škola SV.Rodiny  Gercenova 10, Bratislava   
Budatínska 61, Bratislava   
Gymnázium  8- ročné Pankúchova 6, Bratislava   
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
ZŠ Matky Alexie Palackého 1, Bratislava   
ZŠ  Osloboditeľská 27, Bratislava  - Vajnory  
Gymnázium 8-ročné Jesenského 4/A. Bratislava   
Gymnázium 8-ročné Čachtická 14, Bratislava   
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
ZŠ  Ostredková 14,Bratislava   
ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, Bratislava   
ZŠ s MŠ  Odborárska 2, Bratislava   
Spojená škola  Bachova 4, Bratislava   
Škola pre mimoriadne nadané deti Skalická 1, Bratislava   
ZŠ  Vrútocká 58, Bratislava   
Gymnázium 8-ročné Nedbalova 6, Bratislava   
Gymnázium 8-ročné Grosllingová 18, Bratislava   
Dekanát Bratislava - sever
Nejedlého 8, Bratislava   
Školská 2, Stupava  
Dekanát Malacky
ZŠ  Záhorácka 95, Malacky  
ZŠ  Štefánika 7 , Malacky  
ZŠ  Kuchyňa 551  
ZŠ s MŠ  Studienka 222  
ZŠ  Kláštorné nám.1, Malacky  
Gymnázium 8-ročné ul.1.mája 8, Malacky  
Dekanát Pezinok
Vinohradská 62, Šenkvice  
ZŠ s MŠ  Vištuk 44  
ZŠ s MŠ 1.mája 3, Báhoň  
Komenského 1/A. Modra  
Na bielenisku 2, Pezinok  
Komenského 1/A , Modra  
Kupeckého , Pezinok  
ZŠ s MŠ Hlavná 293, Častá  
Gymnázium  Senecká 2, Pezinok  
Dekanát Šamorín
     
     
Dekanát Šaštín-Stráže
ZŠ  4.apríla 119, Sekule   
ZŠ  Záhorácka 919, Borský Mikuláš  
ZŠ  Štúrova 1115, Šaštín- Stráže   
ZŠ  Školská 285, Čáry  
ZŠ s MŠ  Lakšárska Nová Ves  
ZŠ  Školská 694, Kúty  
ZŠ s MŠ Štefanov 329  
Dekanát Senec
ZŠ  SNP 3, Ivanka pri Dunaji   
Školská 190, Kráľová pri Senci  
Školská 257, Dunajská Lužná  
Tajovského 1, Senec  
Šarfická 301, Blatné  
Gymnázium 8-ročné Lichnerova 69, Senec  
Dekanát Senica
ZŠ s MŠ Cerová   
Sobotište  
Dojč  
IV.ZŠ Mudrochova 1343/19, Senica  
Sadova 620,Senica  
II.ZŠ Komenského 959, Senica  
I.ZŠ V.P.Tótha 32, Senica  
Viestova , Myjava  
Štúrova 18, Myjava  
     
Gymnázium 8-ročné Jablonská 301/5, Myjava  
Gymnázium 8-ročné Dlhá 12, Senica  
Dekanát Skalica
ZŠ  Školská 2, Holíč  
Bernoláková 5, Holíč  
Radošovce 338  
I.ZŠ Vajanského 2, Skalica  
III.ZŠ Strážnická 1, Skalica  

 

Stredné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
Gymnázium 8-ročné  Pankúchová 6, Bratislava  
Gymnázium  Hronská 3, Bratislava  
Cirkevné konzervatórium Beňadická 16, Bratislava  
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
Gymnázium 8-ročné  Jesenského 4/A, Bratislava  
Gymnázium 8-ročné  Čachtická 14, Bratislava  
Gymnázium  Čachtická 14, Bratislava  
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
Gymnázium 8-ročné  Nedbalova 6, Bratislava  
Gymnázium 8-ročné  Grosslingová 18, Bratislava  
Dekanát Bratislava - sever
Spojená škola  Karloveská 32, Bratislava  
     
Dekanát Malacky
Gymnázium  Kláštorné nám.3, Malacky  
Gymnázium 8-ročné ul.1.mája 8, Malacky  
Dekanát Pezinok
     
     
Dekanát Šamorín
     
     
Dekanát Šaštín-Stráže
     
     
Dekanát Senec
Gymnázium 8-ročné Lichnerová 69, Senec  
     
Dekanát Senica
Gymnázium Jablonská 301/5,Myjava  
Obchodná akadémia  Dlhá 256, Senica  
Dekanát Skalica
Gymnázium  Skalica  
     

 

Základné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
     
     
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
     
     
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
     
     
Dekanát Bratislava - sever
     
     
Dekanát Malacky
     
     
Dekanát Pezinok
     
     
Dekanát Šamorín
ZŠ s VJM Školská 116, Lehnice  
ZŠ s VJM Školská , Zlaté Klasy  
ZŠ s VJM Hlavná 45, Horný Bar  
Dekanát Šaštín-Stráže
     
     
Dekanát Senec
ZŠ s VJM nám.A.Molnára 2, Senec  
ZŠ s VJM Školská 7, Tomášov  
Dekanát Senica
     
     
Dekanát Skalica
     
     

 

Stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
     
     
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
     
     
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
     
     
Dekanát Bratislava - sever
     
     
Dekanát Malacky
     
     
Dekanát Pezinok
     
     
Dekanát Šamorín
     
     
Dekanát Šaštín-Stráže
     
     
Dekanát Senec
     
     
Dekanát Senica
     
     
Dekanát Skalica
     
     

Videá