Biblická olympiáda - rok 2018/2019

Vybrané knihy Svätého písma pre BO 2018/2019:

STARÝ ZÁKON: Kniha RútPrvá kniha kráľov

NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Matúša

 

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

Prihláška na Biblickú olympiádu - na stiahnutie / elektronická verzia

Záznam zo školského kola - na stiahnutie 

Komentáre k scénkam - Diecézne koloNa ceny pre výhercov sponzorsky prispeli:

Videá