Biblická olympiáda - rok 2017/2018

Vybrané knihy Svätého písma pre BO 2017/2018:

STARÝ ZÁKON: Genezis 12 - 50 (Súťažiacim sa odporúča, aby si prečítali aj Genezis 11, 27 - 32)

NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Marka

Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť Božiemu hlasu

Prihláška na Biblickú olympiádu - na stiahnutie / elektronická verzia

Záznam zo školského kola - na stiahnutie / elektronická verzia

Komentáre k scénkam - Diecézne kolo


Videá