Biblická olympiáda - rok 2022/2023

Vybrané knihy Svätého písma pre BO 2022/2023:

STARÝ ZÁKON: Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha Ester

NOVÝ ZÁKON: Prvý Petrov list 

 

Spoločná téma vybraných kníh: Odvaha a dôvera v Boha

Prihláška na Biblickú olympiádu 

 


Videá