Štatistické údaje Biblickej olympiády Bratislavskej arcidiecézy

triedne kolá

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

 

počet tried

počet žiakov

počet tried

počet žiakov

počet tried

počet žiakov

počet tried

počet žiakov

počet tried

počet žiakov

počet tried

počet žiakov

počet tried

počet žiakov

143

1389

156

1514

187

2253

200

2421

161

1700

116

1666

202

2141

58

637

55

792

75

1136

59

816

42

441

45

378

64

904

Celkom

201

2026

211

2306

262

3389

259

3237

203

2141

161

2044

266

3046

 

 

školské kolá

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

 

počet tried

počet žiakov

počet tried

počet žiakov

počet tried

počet žiakov

počet tried

počet žiakov

počet tried

počet žiakov

počet tried

počet žiakov

počet tried

počet žiakov

65

692

67

660

64

707

69

854

60

652

70

741

75

940

13

188

22

322

20

241

23

340

20

183

27

72

21

346

Celkom

78

880

89

982

84

948

92

1194

80

835

97

813

96

1286

 

 

dekanátne kolá

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

 

počet žiakov

počet žiakov

počet žiakov

počet žiakov

počet žiakov

počet žiakov

počet žiakov

195

198

192

213

180

210

210

39

60

60

69

66

81

66

Celkom

243

258

252

282

246

291

276

 

 

diecézne kolo

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

 

počet žiakov

počet žiakov

počet žiakov

počet žiakov

počet žiakov

počet žiakov

počet žiakov

27

30

33

33

36

36

33

15

24

21

24

33

30

27

Celkom

42

54

54

57

69

66

60

 

 

Videá