Biblická olympiáda - rok 2021/2022

Vybrané knihy Svätého písma pre BO 2021/2022:

STARÝ ZÁKON: Kniha Jozue 1 – 11,15 a 24Kniha Tobiáš

NOVÝ ZÁKON: Skutky apoštolov

 

Spoločná téma vybraných kníh: Putovanie za cieľom

Prihláška na Biblickú olympiádu - stiahnuť v PDF stiahnuť v DOCX / elektronická verzia a www.onlineolympiady.sk/registracia  (do 22.3.2022)

Záznam zo školského kola - stiahnuť v PDF stiahnuť v DOCX / ELKTRONICKÁ VERZIA


Videá