História národných kôl

História národných kôl Biblickej olympiády

18. ročník - 2019 (Žilinská diecéza)

17. ročník - 2018 Rožňava (Rožňavská diecéza)

16. ročník - 2017 Badín (Banskobystrická diecéza)

15. ročník - 2016 Zemplínska Šírava (Košická eparchia)

14. ročník - 2015 Trnava (Trnavská diecéza)

13. ročník - 2014 Stará Ľubovňa (Prešovská eparchia)

12. ročník - 2013 Nitra (Nitrianska diecéza)

11. ročník - 2012 Modra (Bratislavská diecéza)

10. ročník - 2011 Spišská Kapitula (Spišská diecéza)

9. ročník - 2010 Košice (Košická diecéza)

8. ročník - 2009 Donovaly (Banskobystrická diecéza)

7. ročník - 2008 Žilina (Žilinská diecéza)

6. ročník - 2007 Herľany (Košická eparchia)

5. ročník - 2006 Marianka (Bratislavsko-trnavská arcidiecéza)

4. ročník - 2005 Lučenec (Rožňavská diecéza)

3. ročník - 2004 Prešov (Prešovská eparchia)

2. ročník - 2003 Bardejov (Košická diecéza)

1. ročník - 2002 Spišská Kapitula (Spišská diecéza)

0. ročník - 2001 Banská Bystrica (Banskobystrická diecéza)

Videá