Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2010/2011

V Bratislave sa dňa 13. a 14. apríla 2011 uskutočnilo Diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy. 

Výsledky:


Základné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1. miesto Kupeckého, Pezinok                    52
2. miesto ZŠ Matky Alexie, Bratislava             50,5
3. miesto ZŠ Radošovce                                   47,5
4. miesto Gymnázium Pankúchova, Bratislava             47,5
5. miesto ZŠ M.Olšovského, Malacky                43,5
5. miesto ZŠ Štúrova, Šaštín - Stráže             43,5
6. miesto SpŠ sv.Františka, Karlova Ves, Bratislava             40,5
7. miesto ZŠ Kráľová pri Senci             40
8. miesto ZŠ Senica             38,5

 

 


Stredné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1.miesto Obchodná akadémia Senica             45,5
2.miesto Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica                   45,5
3.miesto Gymnázium sv. Uršule, Bratislava             45
4. miesto Gymnázium Malacky, 1. mája Malacky             42
5. miesto Gymnázium Pankúchova, Bratislava               25
                 
  Družstvo z Gymnázia A.Bernoláka v Senci sa nezúčastnilo z dôvodu ochorenia žiakov.              

 

Videá