Štatistické údaje Biblickej olympiády v Bratislavskej arcidiecézy v r. 2010/11

Školy Triedné kolá Školské kolá Dekanátne kolo Diecézne kolo Výtvarná súťaž
počet tried počet žiakov počet škôl počet žiakov počet žiakov počet žiakov počet žiakov
Základné školy 143 1389 65 692 195 24 153
Stredné školy 58 637 13 188 39 15 2
Celkom 201 2026 78 880 243 39 155

 

Videá