Biblická olympiáda - rok 2019/2020

Vybrané knihy Svätého písma pre BO 2019/2020:

STARÝ ZÁKON: Kniha Exodus (1 - 24)Kniha proroka Jonáša

NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Jána

 

Spoločná téma vybraných kníh: Z tmy do svetla

Prihláška na Biblickú olympiádu - na stiahnutie / elektronická verzia

Záznam zo školského kola - na stiahnutie 

Komentáre k scénkam - Diecézne kolo