Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2021/2022

 
Diecézne kolo Biblickej olympiády sa uskutočnilo v dňoch 26.4.( základné školy) a 27.4.( stredné školy) . Opäť prebiehalo online formou. Za našu arcidiecézu súťažilo 9 trojčlenných družstiev v kategórii základné školy, v kategórii stredné školy 3 trojčlenné družstvá. Víťazom sa stalo družstvo zo Základnej školy Dojč ( senický dekanát) a Gymnázium Grösslingova, Bratislava.
 
Víťazom srdečne blahoželáme, prajeme veľa síl a odvahy do celoslovenského kola.

Výsledky

1.kategória Základné školy
1.miesto - ZŠ s MŠ Dojč
2.miesto - ZŠ s MŠ sv.Uršule, Bratislava
3.miesto - ZŠ Šenkvice
4.miesto - ZŠ Miloslavov
5.miesto - ZŠ Nevädzová, Bratislava
6. miesto - ZŠ sv. Františka z Assisi, Bratislava
7. miesto - SpŠ sv. Rodiny, gymnázium Bratislava
8. miesto - ZŠ Mansveta, Olšovského, Malacky
9. miesto - ZŠ Bernolákova, Holíč
 
 
2.kategória Stredné školy
1.miesto - Gymnázium Grösslingova Bratislava
2.miesto - Gymnázium Spojenej školy de La Salle Bratislava
3.miesto - SpŠ sv. Františka Bratislava 
 
 

Dňa 22. a 23. marca 2022 sa uskutočnili na celom Slovensku dekanátne kolá súťaže Biblická olympiáda. V prvej kategórii (ZŠ) súťažilo 1035 a v druhej (SŠ) 319 súťažiacich. Za Bratislavskú arcidiecézu sa zúčastnilo 113 žiakov základných škôl a 32 žiakov stredných škôl. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž prebiehala v online priestore.

Blahoželáme všetkým postupujúcim, všetkým úspešným riešiteľom, aj tým, ktorí sa odvážili zúčastniť tohto ročníka v  nezvyčajnej online podobe. Ďakujeme žiakom aj katechétom  za odvahu, za vedomosti, spoluprácu a námahu pri príprave.

 

Prehľad postupujúcich družstiev za jednotlivé dekanáty:

 

1. kategória (základné školy)

dekanát Bratislava - juh 

Spojená škola Svätej Rodiny-gymnázium, Bratislava     

dekanát Bratislava - sever

 Základná škola sv. Františka z Assisi, Bratislava

dekanát Bratislava - stred cirkevné školy

ZŠ s MŠ sv. Uršule, Bratislava 

dekanát Bratislava - stred štátne školy

ZŠ Nevädzová, Bratislava

dekanát Malacky 

ZŠ Mansveta Olšovského, Malacky

dekanát Pezinok 

ZŠ Šenkvice

dekanát Senec

ZŠ Hlavná ul.  Miloslavov

dekanát Senica

Základná škola s materskou školou,  Dojč

dekanát Skalica

Základná škola ,  Bernolákova , Holíč

 

 

2. kategória ( stredné školy)

dekanát Bratislava - sever

Gymnázium  sv. Františka z Assisi, Bratislava

dekanát Bratislava - stred cirkevné školy

Gymnázium  školských bratov de La Salle, Bratislava 

dekanát Bratislava - stred štátne školy

Gymnázium Grösslingová, Bratislava

dekanát Malacky 

Spojená škola sv. Františka Assiského - gymnázium Malacky

 

Videá