Biblická olympiáda - zoznamy prihlásených škôl

Vážení učitelia náboženskej výchovy a náboženstva!

Uverejňujeme zoznam škôl prihlásených na Biblickú olympiádu v šk. roku 2015/2016. Zároveň Vám chceme pripomenúť, že potvrdenia o priebehu školského kola, je potrebné zaslať na Diecézny katechetický úrad v Bratislave do 5. februára 2016.

Potvrdenie o priebehu školského kola nájdete v propozíciách na strane 3 (ZŠ) a na strane 4 (SŠ). Alebo údaje môžete zaslať aj pomocou webového formulára.


 

Základné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
Základná škola Budatínska 61, 851 06 BRATISLAVA Marta Pivková
Základná škola Černyševského 8, 851 01 BRATISLAVA Oľga Ďuranová
Spojená škola Svätej Rodiny Gercenova 10, 852 01 BRATISLAVA Mgr. Ladislav Sabay
Spojená škola / ZŠ Svätej Rodiny Gercenova10, 851 01 BRATISLAVA Eva Kútiková
Základná škola Pankúchova 4, 851 04 BRATISLAVA Katarína Suchareková
Gymnázium Pankúchova 6, 851 04 BRATISLAVA Mária Vassová
Základná škola Turnianska 10, 851 07 BRATISLAVA Eva Mackaničová
Základná škola s MŠ Vývojová 228, 851 10 BRATISLAVA Eva Belanová
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
Spojená škola sv. Vincenta de Paul Bachova 4, 821 03 BRATISLAVA Katarína Brezániová
Spojená škola de La Salle Čachtická 14, 831 06 BRATISLAVA Monika Farkašová, sr. Damiána
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, 811 02 BRATISLAVA br. Pavol Racek
Gymnázium sv. Uršule Nedbalova 6, 811 01 BRATISLAVA Adrián Baračka
Základná škola s MŠ sv. Jána Pavla II. Osloboditeľská 27, 831 07 BRATISLAVA Katarína Grivalská
Základná škola Matky Alexie Palackého 1, 811 02 BRATISLAVA Zuzana Chudíková, sr. Stanislava
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
Základná škola Pavla Marcelyho Drieňová 16, 821 03 BRATISLAVA Jana Danišová
Gymnázium Grösslingová 18, 811 09 BRATISLAVA Polákova Gabriela
Základná škola Hlboká cesta 4, 811 04 BRATISLAVA Renáta Mikulová
Gymnázium Metodova 2, 821 08 BRATISLAVA Jozef Sagan
Základná škola s MŠ Odborárska 2, 831 02 BRATISLAVA Renáta Mikulová
Základná škola SNP Ostredková 14, 821 02 BRATISLAVA Marianna Juhasová
Základná škola Vazovova 4, 811 07 BRATISLAVA Veronika Balická
Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6, 811 07 BRATISLAVA Jela Rusinová
Základná škola s MŠ Za kasárňou 2, 831 03 BRATISLAVA Renáta Mikulová
Dekanát Bratislava - sever
Spojená škola sv. Františka z Assisi Karloveská 32, 841 04 BRATISLAVA Viera Šutá
Základná škola Malokarpatské nám.1, 841 03 BRATISLAVA Beata Pilková
Základná škola Obchodná 7, 900 51 ZOHOR Branislav Šteffek
Základná škola Pri kríži 11, 841 02 BRATISLAVA Lenka Kozáková
Základná škola ul. I. Bukovčana 3, 841 08 BRATISLAVA Zuzana Nováková
Gymnázium Ul. Ladislava Sáru č. , 841 04 BRATISLAVA Renáta Sedmáková
Dekanát Malacky
Základná škola Hlavná 143/31, 900 65 ZÁHORSKÁ VES vdp. Marián Libič
Spojená škola sv. Františka z Assisi Kláštorné nám. 1, 901 01 MALACKY vdp. Gabriel Koch CR
Základná škola Dr. J. Dérera Ul. gen. M. R. Štefánika č. 7, 901 01 MALACKY Renáta Trenčanská
Základná škola s MŠ č. 222, 908 75 STUDIENKA vdp. Miroslav Jureček
Dekanát Pezinok
Základná škola s MŠ Hlavná 293, 900 89 ČASTÁ Filip Pudmarčík
Základná škola   Kollárova 2, 900 21 SVATÝ JUR vdp. Pavol Póša
Základná škola Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 MODRA Zuzana Morozová
Základná škola Jána Kupeckého Kupeckého 74, 902 01 PEZINOK Ľudmila Wittlingerová
Základná škola s MŠ Ul. 1. mája č 3, 900 84 BÁHOŇ Eleonóra Ježová
Základná škola Vinohradská 62, 900 81 ŠENKVICE Božena Sandtnerová
Dekanát Šamorín
Základná škola Hlavná 787/25, 930 39 ZLATÉ KLASY Adriána Vanyová
Základná škola Školská 840, 930 37 LEHNICE Eva Érseková
Dekanát Šaštín-Stráže
Základná škola s MŠ č. 397, 908 76 LAKŠÁRSKA NOVÁ VES vdp. Ladislav Labo
Základná škola s MŠ Hviezdoslavova 215, 908 79 BORSKÝ SVATÝ JUR Marianna Jurčáková
Základná škola A. Radlinského Školská 694, 908 01 KÚTY Mária Dršková
Základná škola s MŠ Štefanov 329, 906 45 ŠTEFANOV vdp. Marián Meňuš
Základná škola Štúrova 1115, 908 41 ŠAŠTÍN-STRÁŽE Ľudmila Menšíková
Dekanát Senec
Gymnázium A. Bernoláka Lichnerova 69, 903 01 SENEC Monika Áčová
Základná škola M. R. Stefánika SNP 3, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI Mária Čaputová
Základná škola Školská 257, 900 42 DUNAJSKÁ LUŽNÁ sr. Karola Dravecká  
Základná škola Šarfická 301, 900 82 BLATNÉ Elena Fukasová
Základná škola Školská 7, 900 44 TOMÁŠOV Marta Mészárosová
Základná škola J.G. Tajovského Tajovského 1, 903 01 SENEC Lýdia Koleková
Základná škola Komenského 3, 900 27 BERNOLÁKOVO Soňa Sládková
Dekanát Senica
Základná škola s MŠ č. 277, 906 33 CEROVÁ Silvia Gažová
Gymnázium L. Novomeského Dlhá 1037/12, 905 40 SENICA vdp. Július Pomšár
Základná škola s MŠ J. Mudrocha 1343/19, 905 01 SENICA Martina Tršková
Základná škola Komenského 959, 905 01 SENICA Elena Jamrišková
Základná škola Sadová 620, 905 01 SENICA Daniela Kubíčková
Základná škola V.P.Tótha 32, 905 01 SENICA Elena Jamrišková
Dekanát Skalica
Základná škola Bernolákova 5, 908 51 HOLÍČ Lucia Marcinková
Základná škola Radošovce 338, 908 63 RADOŠOVCE Jana Bederková
Základná škola Sasinkova 530, 908 48 KOPČANY vdp. Štefan Locner
Základná škola Školská 2, 908 51 HOLÍČ Jana Belicová
Základná škola s MŠ Unín 420, 908 46 UNÍN Marek Žilínek

 

Stredné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
Gymnázium A. Einsteina Einsteinova 35, 851 03 BRATISLAVA Helena Šlenkerová
Spojená škola Svätej Rodiny Gercenova 10, 851 01 BRATISLAVA Mgr. Ladislav Sabay
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
Spojená škola sv. Vincenta de Paul Bachova 4, 821 03 BRATISLAVA Katarína Brezániová
Spojená škola de La Salle Čachtická 14, 831 06 BRATISLAVA Monika Farkašová, sr. Damiána
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, 811 02 BRATISLAVA br. Pavol Racek
Gymnázium sv. Uršule Nedbalova 6, 811 01 BRATISLAVA Adrián Baračka
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
Gymnázium Grösslingová 18, 811 09 BRATISLAVA Gabriela Poláková
Gymnázium Metodova 2, 821 08 BRATISLAVA Jozef Sagan
Stredná umelecká škola scénického výtv. Sklenárova ul. 7, 821 08 BRATISLAVA Erika Puliková
Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44, 821 08 BRATISLAVA Jozef Sagan
Dekanát Bratislava - sever
Spojená škola sv. Františka z Assisi Karloveská 32, 841 04 BRATISLAVA Viera Šutá
Dekanát Malacky
Spojená škola sv. Františka z Assisi Kláštorné nám. 1, 901 01 MALACKY vdp. Gabriel Koch CR
Gymnázium ul. 1. mája 8, 901 01 MALACKY Vlasta Dulanská
Dekanát Pezinok
Gymnázium Senecká 2, 902 01 PEZINOK vdp. Ján Kliment
Dekanát Senec
Gymnázium A. Bernoláka Lichnerova 69, 903 01 SENEC Monika Áčová
Dekanát Senica
Gymnázium L. Novomeského Dlhá 1037/12, 905 40 SENICA vdp. Július Pomšár

 

Základné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Šamorín
Základná škola M. Korvína s VJM Rybárska 2, 931 01 ŠAMORÍN Peter Varju
Základná škola s VJM Školská 116, 930 37 LEHNICE Eva Érseková
Základná škola s VJM 930 34 HOLICE Irén Bohohy
Gymnázium I. Madácha s VJM Slnečná 2, 931 01 ŠAMORÍN Miklós Végh

 

Stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
Základná škola a Gymnázium s VJM Dunajská 13, 814 84 BRATISLAVA vdp. Tomáš Molnár
Gymnázium s VJM Lichnerova 71, 903 01 SENEC Veronika Horváthová
Gymnázium I. Madácha s VJM Slnečná 2, 931 01 ŠAMORÍN Miklós Végh