Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2015/2016

V Bratislave sa dňa 12. a 13. apríla uskutočnilo Diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy. 

Výsledky:


Základné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1. miesto Spojená škola sv. Františka, BRATISLAVA 19 15 14 12 10 19 89
2. miesto Spojená škola sv. Františka, MALACKY 17 15 12 13 13 18 88
3. miesto Základná škola Vazovova, BRATISLAVA 17 15 13 12 12 18 87
4. miesto Základná škola ŠENKVICE 15 12 19 12 14 12 84
5. miesto Základná škola Matky Alexie, BRATISLAVA 14 13 14 13 12 16 82
6. miesto Základná škola s MŠ BORSKÝ SV. JUR 17 16 12 10 8 16 79
7. miesto Základná škola RADOŠOVCE 13 17 11 14 12 11 78
8. miesto Základná škola J.G. Tajovského, SENEC 16 8 4 14 14 13 69
9. miesto Gymnázium Pankúchova, BRATISLAVA 12 12 6 11 8 11 60
10. miesto Základná škola Sadová, SENICA 11 11 5 12 6 12 57
11. miesto Základná škola ZLATÉ KLASY 12 8 9 8 7 12 56

 

 


Stredné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1.miesto Gymnázium Ladislava Novomeského, SENICA 17 16 20 14 16 14 97
2.miesto Gymnázium Matky Alexie, BRATISLAVA 20 16 18 11 17 8 90
3.miesto Spojená škola sv. Františka, BRATISLAVA 19 14 20 11 15 11 90
4. miesto Gymnázium PEZINOK 17 13 20 13 13 8 84
5. miesto Gymnázium Antona Bernoláka, SENEC 10 11 15 13 8 8 65
6. miesto Gymnázium Jána Bosca, ŠAŠTÍN-STRÁŽE 13 15 6 12 6 12 64
7. miesto Gymnázium sv. Františka Assiského, MALACKY 10 9 8 9 7 10 53
8. miesto Gymnázium Grösslingová, BRATISLAVA 12 13 8 7 5 7 52
9. miesto Spojená škola Sv. Rodiny, BRATISLAVA 13 11 2 10 3 11 50