Štatistické údaje Biblickej olympiády v Bratislavskej arcidiecézy v r. 2015/16

Školy Triedné kolá Školské kolá Dekanátne kolo Diecézne kolo Výtvarná súťaž
počet tried počet žiakov počet škôl počet žiakov počet žiakov počet žiakov počet žiakov
Základné školy 116 1666 70 741 210 36 246
Stredné školy 45 378 27 72 81 30 1
Celkom 161 2044 97 813 291 66 247