Biblická olympiáda 2018/2019 - Zoznam prihlásených škôl

Vážení učitelia náboženskej výchovy a náboženstva!

Termín posielania prihášok do súťaže "Biblická olympiáda 2018/2019" je do 30.11. 2018. Uverejňujeme zoznam škôl prihlásených na Biblickú olympiádu v šk. roku 2018/2019. Zároveň Vám chceme pripomenúť, že potvrdenia o priebehu školského kola, je potrebné zaslať na Diecézny katechetický úrad v Bratislave do 7. februára 2019.


 

Základné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
ZŠ Budatínska Budatínska 61, 851 06 Bratislava Mgr. Marta Pivková
Spojená škola Sv. Rodiny - gymnázium Gercenova 10, 851 01 Bratislava Mgr. Ladislav Sabay
Spojená škola Sv. Rodiny Gercenova 10, 851 01 Bratislava Mgr. Eva Kútiková
ZŠ Turnianska Turnianska 10, 851 07 Bratislava  Mgr. Eva Mackaničová
Černyševského  Černyševského 8, Bratislava Mgr. Júlia Drobná
Lachova Lachova 1, 851 03 Bratislava  Mgr. Mária Valkovičová
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
Matky Alexie Palackého 1, 811 02 Bratislava Mgr.Stanislava Chudíková
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava  Mgr.Silvia Brečková
SpŠ de la Salle-zš Čachtická 14, Bratislava  Mgr. Gregorz.Fietko 
SpŠ sv. Vincenta de Paul Bachova 4, 821 03 Bratislava Mgr. Katarína Križanová
Gymnázium sv. Uršule Nedbalova 6, 811 01 Bratislava Mgr.Mariela Pavlíková
SpŠ de la Salle-gymnázium Čachtická 14, Bratislava  Mgr. Gregorz.Fietko 
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
ZŠ Nevädzová ZŠ Nevädzová 2, 821 01 Bratislava Mgr. Bc. Lucia Kontšeková
Gymnázium Grösslingova  Grösslingova 18, Bratislava Mgr. Martina Maniurová 
SNP Ostredková 14, 821 02 Bratislava - Ružinov Mgr. Mariana Koľšovská
Gymnázium Metodova Metodova 2, 821 08 Bratislava Mgr. Jozef Sagan
Za kasárňou Za kasárňou 2, Bratislava Mgr. Renáta Mikulová
Gymnázium Jána Papánka  Vazovova 6, 811 07 Bratislava  Ing. Mgr. Jela Rusinová
Spojená škola Novohradská 821 09 Bratislava Mgr. PhDr. Stanislav Bujda
P. Marcelyho Drieňová 16, 821 03 Bratislava Mgr.Ing. Jana Danišová
     
Dekanát Bratislava - sever
Zohor Obchodná 7,  900 51 Zohor Mgr.Branislav Šteffek
Spojená škola sv. Františka z Assisi  Karloveská 32, 841 04 Bratislava Ing. Mgr. Viera Šutá
Bukovčana  I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava PaedDr. Zuzana Kubová
Pri kríži Pri kríži 11, 841 02 Bratislava Mgr. PhDr. Stanislav Bujda
 Lamač Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava ThDr. Beata Pilková PhD
Dekanát Malacky
SpŠ sv. Františka Assiského  Kláštorné nám.1, 901 01 Malacky  Mgr.Lucia Belanská
Dr. Dérera Malacky Štefánika 7, Malacky Mgr.Vlasta Dulanská
Gymnázium Malacky 1.mája 8, Malacky Mgr.Ján Holos
Dekanát Pezinok
Svätý Jur Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Mgr. Zuzana Jurkemíková
Vajanského , Modra  Komenského 1,  900 01 Modra Bc. Natália Kokošková
s MŠ Budmerice  J. Rašu 430, Budmerice Ing. Katarína Šaturová
Ľ.Štúra Modra  Komenského 1/A, Modra Mgr.Monika Lindtnerová
Gymnázium K.Štúra  Nám.slobody 5, Modra  Mgr.Monika Lindtnerová
ZŠ Šenkvice Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice Mgr. Božena Sandtnerová
ZŠ s MŠ Častá  Hlavná 293, 900 89 Častá Mgr. Filip Pudmarčík
Na bielenisku, Pezinok Na bielenisku 2709/2, 902 01 Pezinok Mgr. Monika Rigasová
Jána Kupeckého Kupeckého 74, 902 01 Pezinok Mgr. Ľudmila Wittlingerová 
Dekanát Šamorín
ZŚ Zlaté klasy  Hlavná 25, 930 39 Zlaté klasy Mgr.Miloš Horička
ZŠ Lehnice Školská 840, 930 37 Lehnice Mgr.Eva Érséková
Dekanát Šaštín-Stráže
s MŠ Borský Sv. Jur Hviezdoslavova 215, 908 79 Borský Sv. Jur Mgr.Marianna Jurčáková 
ZŠ s MŠ Štefanov Štefanov 329, 906 45 Mgr.Melánia Kudolániová
ZŠ Šaštín - Stráže Štúrova 1115, 908 41 Šaštín - Stráže Mgr.Ľudmila Menšíková
Dekanát Senec
ZŠ Blatné Šarfická 301, 900 82 Blatné Mgr. Elena Fukasová, 
ZŠ s MŠ Štefánika  SNP 3, 900 28 Ivanka pD. Mgr. Mária Čaputová
Tomášov Školská 7, 900 44 Tomášov RNDr. Mgr. Imrich Bogár
Tajovského Senec Tajovského 1, 903 01 Senec Mgr. Lýdia Koleková
Gymnázium A. Bernoláka  Lichnerova 69, 903 01 Senec Mgr. Monika Áčová
Dekanát Senica
ZŠ s MŠ Cerová 906 33 Cerová 277 Mgr. Silvia Gažová
ZŠ s MŠ Dojč 906 02 Dojč, č. 137 Mgr. Štefánia Vymislická
Sadová  Sadová 620, 905 01 Senica Mgr. Daniela Kubíčková
Gymnázium Ladislava Novomeského Dlhá 1037/12, 905 40 Senica Mgr. Marián Lukáč
ZŠ s MŠ  J. Murdocha 1343/19, Senica Mgr.Martina Tršková
ZŠ V. P. Tótha     V. P. Tótha 32/7, 905 01 Senica  Mgr.Elena Jamrišková
ZŠ Komenského    Komenského 959/3, 905 01 Senica  Mgr.Elena Jamrišková
Dekanát Skalica
Radošovce Radošovce 338 Mgr. Michal Fratrič
ZŠ Strážnická, Skalica Strážnická 1, 909 01 Skalica Mgr.Eva Uhrincová
ZŠ Kopčany Sasinkova 530, 908 48 Kopčany Mgr.Štefan Locner
Holíč Školská 2, 908 51 Holíč Mgr.Jana Belicová

 

Stredné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
Spojená škola Sv. Rodiny- gymnázium Gercenova 10, 851 01 Bratislava Mgr. Ing. Mária Lišková
Cirkevné konzervatórium Beňadická 16, 851 06 Bratislava Mgr. Ľubomír Švorca
Obchodná akadémia Dudova, Bratislava  Mgr. Júlia Drobná
Obchodná akadémia  Hrobákova, Bratislava  Mgr. Júlia Drobná
Gymnázium A. Einsteina Einsteinova 35, 852 03 Bratislava  Mgr.Helena Šlenkerová
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava  Mgr.Silvia Brečková
Gymnázium sv. Uršule  Nedbalova 6, 811 01 Bratislava Mgr.Adrian Baračka 
Spojená škola sv.Vincenta de Paul  Bachova 4, Bratislava  Mgr. Katarína Križanová 
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
Súkromné gymnázium  Česká 10, 831 03 Bratislava  Mgr.Helena Grófová
Gymnázium Metodova Metodova2, 821 08 Bratislava Mgr.Jozef Sagan
Gymnázium Jána Papánka  Vazovova 6, 811 07 Bratislava  Ing. Mgr. Jela Rusinová
Spojená škola Novohradská 821 09 Bratislava Mgr. PhDr. Stanislav Bujda
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Teplická 7, 831 02 Bratislava  ThDr. Renáta Sedmáková PhD
Dekanát Bratislava - sever
Spojená škola sv. Františka z Assisi  Karloveská 32, 841 04 Bratislava Ing. Mgr.Viera Šutá
Dekanát Pezinok
SOŠ Pedagogická  Sokolská 6, 900 01 Modra  Mgr.Monika Lindtnerová
Gymnázium Karola Štúra Námestie Slobody 5, 900 01 Modra Mgr.Monika Lindtnerová
Dekanát Senec
     
Dekanát Senica
Gymnázium Ladislava Novomeského Dlhá 1037/12, 905 80 Senica Mgr. Marián Lukáč
Dekanát Skalica
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku  Bernolákova 10,  908 51 Holíč Mgr. Lenka Filúšová
Dekanát Malacky    
SpŠ sv. Františka Assiského  Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky  Mgr. Gabriel Koch
Gymnázium Malacky 1.mája 8, 901 01 Malacky Mgr.Ján Holos

 

Základné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Šamorín
ZŠ s VJM Holice Póšfa 82, 930 34 Holice Mgr.Irén Bohony
ZŠ s VJM Lehnice Školská 116, 930 37 Lehnice Mgr.Eva Érséková
ZŠ M. Korvína s VJM Šamorín Rybárska 2, Šamorín PaedDr. Mgr.Peter Varju 
ZŠ s VJM Horný Bar 93033, Hlavná, Horný Bar Mgr.Mária Bodó
ZŠ s VJM Tomášov Školská 7, 900 44 Tomášov Mgr.Mária Bodó
Základná škola s materskou školou s VJM Vetvárska , 7821  06 Bratislava PaedDr. Zuzana Bíróová 

Stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Senec
Spojená škola s VJM Lichnerova 71, 903 01 Senec Mgr.Veronika Horváthová

Videá