Štatistické údaje Biblickej olympiády v Bratislavskej arcidiecézy v r. 2018/19

Školy Triedné kolá Školské kolá Dekanátne kolo Diecézne kolo Výtvarná súťaž
počet tried počet žiakov počet škôl počet žiakov počet žiakov počet žiakov počet žiakov
Základné školy              
Stredné školy              
Celkom              

Videá