Výtvarná súťaž Biblia očami detí 2018/2019

 
Do súťaže na ceny pre výhercov sponzorsky prispelo Vydavateľstvo LÚČ, Vydavateľstvo ZAEX, a Distribučná spoločnosť ZAEX., Doľany. ĎAKUJEME! 
      

Videá